Seksualitet og samliv etter behandlingen

Impotens og manglende seksuell lyst er ofte en konsekvens av sykdom og behandling. Mange opplever at livet endrer seg, mentalt så vel som fysisk. Yteevne og energinivå kan bli redusert og dette kan også gå ut over seksuallivet.

Etter prostatakreftbehandling vil den seksuelle lysten ofte være bevart fordi man beholder det mannlige kjønnshormonet, men det er likevel vanlig å oppleve nedsatt lyst.

Mannens ereksjonsevne er avhengig av både psykologiske og kroppslige faktorer. Kreftdiagnosen i seg selv vil ofte påvirke ereksjonsevnen ved at «hele livet kan bli snudd opp ned». Behandlingen vil også ofte påvirke ereksjonsevnen.

Trykk her for å høre historier fra tidligere pasienter og pårørende om hvordan behandling av prostatakreften har påvirket deres samliv.

Hvordan de ulike behandlingsmetodene påvirker

Ved strålebehandling er det ikke mulig å unngå at strålene treffer området rundt kjertelen. Ved strålebehandling kan det også gis hormonbehandling i tillegg. Hormonbehandling fjerner testosteronet, det mannlige kjønnshormonet, noe som vil være en medvirkende årsak til ereksjonssvikt. Ved hormonbehandling (som fjerner testosteron) i forbindelse med strålebehandlingen, kan det ta fra ett til flere år før nivåene av det mannlige kjønnshormonet tar seg opp igjen.

Uten hormonbehandling er som regel ereksjonsevnen ikke påvirket under, og i den første tiden etter, strålebehandling. Ereksjonsevnen blir nedsatt med tiden, og etter tre år er resultatene for ereksjonssvikt omtrent like hos de som er strålebehandlet og de som er operert.

Ved radikal operasjon for prostatakreft fjernes hele prostatakjertelen. Ved prostatakreft ligger svulstene i utkanten av prostatakjertelen. Noen ganger har den også vokst seg gjennom og utenfor kjertelen. Grundig utredning før operasjon er viktig med tanke på mulighetene for å bevare “nerve-kar-strengen”, som igjen er viktig for ereksjonsevnen. Nervene og blodkarene i nerve-kar-strengen går til svamplegemene i penis.

Hos noen kommer ereksjonen gradvis tilbake etter operasjon. Dette kan skje over flere år. Noen får den tilbake naturlig, andre må fortsette å bruke hjelpemidler. Etter operasjon vil det alltid være tørr orgasme ved utløsning.

Hva kan hjelpe deg?

Det viktigste for å gjenvinne potensen er din egen interesse for dette. Helsepersonell vil gi deg verdifull informasjon og innsikt i utfordringene som kan komme etter behandlingen. De fleste større sykehus har i dag egne sexologer som kan bidra med mye. Spør derfor etter samtale med sexolog.

Det finnes indikasjoner på at det kan være viktig at hjelpemidler settes inn tidlig etter en operasjon.

Det er tre typer tabletter for ereksjonssvikt på markedet; Cialis®, Viagra® og Levitra®. Legen som har behandlet deg bør skrive ut resepten på disse. Bruk kun godkjente legemidler, og i samråd med legen din.

Det anbefales å starte med potensfremmende midler umiddelbart etter operasjon. For å få ereksjon er det viktig med seksuell stimulering i forbindelse med inntak av tablettene. Virkemidlene i tablettene er viktige, ikke bare for ereksjon. En mener at de også er viktige for at svamp-legemene i penis skal «holdes åpne», slik at man på et senere tidspunkt skal kunne ha muligheten til å få ereksjon. Det finnes også andre hjelpemidler. Vakumpumpe er et alternativ. Injeksjon av legemidler i penis er et annet. Det finnes også en stift som inneholder legemidler som kan settes inn i urinrøret.

Når den ikke virker – noen råd fra Prostatakreftforeningen

Det er mange faktorer som påvirker mannens ereksjon, og mange av disse sitter i hodet. Det vil si at du kan avhjelpe mye av dette selv, men hjelp og støtte fra en eventuell partner, familie og helsevesenet vil også være helt avgjørende.

Her finner du gode råd fra noen av våre medlemmer:
  • Nærhet til de man er glad i er uhyre viktig i tunge stunder, og da må man ikke lukke seg inne, men tørre å være tillitsfull mot sine nærmeste.
  • En av de viktigste tingene du selv kan bidra med er å være åpen og snakke om utfordringene med dem du har rundt deg. Fortell om hvordan ståa er nå, hva du ønsker at de kan bidra med og hva du ser for deg fremover
  • I den nye livssituasjonen må du kanskje tenke i nye baner, og i den tankegangen bør helsevesenets leger, uroterapeuter, psykologer og sexologer tas med.
  • Ta gjerne med din eventuelle partner eller en som står deg nær når du møter helsevesenet. Er man to om å spørre og lytte får man med seg mer av rådene.
  • Det er viktig å komme tidlig i gang med potensstimulerende midler etter behandling. Får man potensen opp blir følelsen av «tapt manndom» med en gang mindre. Man er straks litt mer «kar» igjen, og da blir nærhet heller ikke så vanskelig lenger!
  • Det er viktig å bearbeide og tenke gjennom sin egen situasjon i de ulike fasene etter behandling. Tenk positivt og ta vare på små og store gleder og fremskritt i hverdagen!
  • Snakk gjerne med andre i samme situasjon. Foreningen vår er et forum hvor menn tør å snakke åpent om prostatakreft.

Hør Tor Heimdal (operert og strålet for prostatakreft) sin egen erfaring fra livet etter prostatakreftbehandling. For han var nærhet, åpenhet og trening tre essensielle faktorer på veien tilbake til et normalt liv.

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her