Å leve med prostatakreft

Å leve med prostatakreft vil innebære ulike utfordringer for deg. Våre forutsetninger for å mestre en kreftdiagnose varierer like mye som forskjellene i hvordan vi alle lever og mestrer våre liv. Hvordan livet ditt blir etter en kreftdiagnose, påvirkes også av hvordan livet ditt var da du fikk sykdommen.

Usikkerhet og bekymringer
Uvisshet og bekymring er imidlertid noe som så godt som alle vil møte i tiden etter at kreftdiagnosen er stilt.

Vi mener et klokt råd å gi er at du tidlig ser tilbake på hvordan du har håndtert andre kriser i livet ditt. Hva fungerte godt for deg da? Hva synes du i ettertid var viktig for deg den eller de gangene?

Selv om det dreide seg om en helt annen situasjon, kan du bruke erfaringen og kunnskapen om deg selv nå.

Etter hvert som du tilvenner deg den nye situasjonen og tilpasser deg den nye hverdagen vil følelsen av hjelpeløshet og tap av kontroll komme mer i bakgrunnen.  Mestringsfølelsen vil da få mer plass.

Ikke rent sjelden leser og hører vi at et positivt tankesett er viktig for å bekjempe kreft. Det finnes ingen forskning som tilsier at pasientens positive innstilling påvirker sjansen for helbredelse. Samtidig kan det å tenke positivt, eller at du aksepterer din egen situasjon, gi deg en bedre hverdag enn om du bare tenker negativt.

Grubling og negative tanker tapper energi. Det kan være vanskelig å ta kontroll over denne typen tanker. En metode du kan bruke er å sette av tid -for eksempel 15 minutter- på et fast tidspunkt hver dag til å tenke på alt som bekymrer deg. Resten av dagen tar du pause fra det, til neste dag til samme tid.

Noen råd som vi tror kan hjelpe

Å få tilbake en følelse av å ha kontroll over hverdagen er en ting mange ønsker. Mye ny informasjon å forholde seg til og nye oppgaver kan kjennes overveldende.

Dette kan hjelpe deg:

  • Sorter informasjonen du har fått, og skriv opp hvilke undersøkelser du skal på.
  • Skriv ned i en bok hva du lurer på, og noter underveis i møter med helsepersonell.
  • Søk hjelp for å få oversikt over pasientrettighetene dine. Se etter muligheter for praktisk støtte.
  • Ikke undervurder viktigheten av et fornuftig kosthold.
  • Sørg for å ha en god dialog med arbeidsgiveren din.
  • Vis åpenhet. Når de rundt deg får kunnskap om din situasjon blir de bedre i stand til å tilrettelegge og støtte deg.
  • Mange vil oppleve en følelse av tretthet og utmattelse etter behandling. Varer det over tid betegnes det som fatigue.
  • Regelmessig fysisk aktivitet er en viktig del ev rehabiliteringen.
  • Urinlekkasje er en av de vanligste bivirkningene etter prostatakreftbehandling. Bekkenbunnstrening vil kunne hjelpe mot inkontinens.
  • 4 av 5 som får fjernet prostata er impotente ett år ett behandling. Det finnes en rekke ulike hjelpemidler mot dette.

Mange som har vært eller er i samme situasjon som deg sier at det har vært viktig for de å opprettholde mest mulig vanlige rutiner og struktur på dagene. Dette bidrar til å bevare noe normalitet og kan dempe angst og følelse av hjelpeløshet. Dette er også svært viktig dersom det er barn i familien.

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her