Fatigue og prostatakreft

I forbindelse med prostatakreftsykdommen og behandlingen vil mange oppleve en følelse av trøtthet og utmattelse. Trøtthetsfølelsen kan forekomme i alle faser av sykdommen.

Følelsen av trøtthet, utmattelse eller slapphet er et symptom som kalles for fatigue i behandlingssammenheng.

De fleste som opplever trøtthet i forbindelse med prostatakreftsykdommen opplever at følelsen ikke blir bedre av hvile. Mange beskriver følelsen som mangel på energi eller utmattelse.

Foreløpig finnes det ingen særskilt medikamentell behandling mot fatigue eller trøtthet i forbindelse med kreft.

Helsepersonell som jobber innenfor kreftomsorgen vil som regel ha kunnskap om fatigue og trøtthet ved sykdommen.

Dersom trøtthet opptrer i forbindelse med cellegiftbehandling eller strålebehandling vil de fleste oppleve at de blir gradvis bedre når behandlingen er avsluttet og kreftene kommer tilbake. Slik trøtthet kalles akutt trøtthet.

Bedringen kan ta tid, avhengig av blant annet hvor intensiv behandlingen har vært. Noen opplever at symptomet varer i måneder eller år. Dette kalles kronisk trøtthet. Nedsatt evne til å gjennomføre daglige aktiviteter, nedsatt humør, bekymring for helsa, redusert arbeidsevne eller mindre krefter til familieliv kan ledsage slik kronisk trøtthet.

Følelsen av å være trøtt/utmattet følges ofte av en dårligere evne til å konsentrere seg, redusert hukommelse og økt søvnbehov. De fleste sover mer enn før de ble syke.

Mange kreftpasienter som opplever kronisk trøtthet sliter med forstyrret søvnmønster. Om du merker at dette er det viktig for deg bør du gjøre det du kan for å opprettholde en normal døgnrytme selv om du føler behov for å sove på dagtid.

Noen generelle råd ved fatigue

  • Forsøk å leve et mest mulig regelmessig liv
  • Prøv å planlegge dagen slik at du har tid til å hvile innimellom
  • Ta heller flere små pauser i løpet av dagen enn få og lange
  • Hvil etter at du har gjennomført en anstrengende aktivitet
  • Planlegg dagens aktiviteter og gjør først de tingene som er viktigst for deg
  • Sett deg realistiske mål og prøv å glede deg over det du klarer
  • Forsøk å få oversikt over hvilke aktiviteter som gjør deg spesielt trøtt/utmattet og begrens disse i den grad det er mulig eller spre dem utover et lengre tidsrom
  • Prøv å akseptere at du ikke har energi til å gjøre alt du gjorde før
  • Vurder hva som er viktig for deg at du gjør selv og hva du kan overlate til andre
  • Regn med å bli trøtt etter at du har gjort en anstrengelse selv om du opplever aktiviteten i seg selv som positiv

Noen vil oppleve at de ikke lenger har krefter til å fortsette å arbeide eller må redusere timetallet på grunn av kronisk trøtthet. En samtale med en sosionom kan være nyttig i forhold til råd og veiledning vedrørende din arbeidssituasjon, dine trygderettigheter og din økonomi.

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her