Om oss

Velkommen til Prostatakreftforeningen!

Prostatakreftforeningen (PROFO) er en pasientforening for personer som er eller har vært rammet av prostatakreft. Prostatakreftforeningen ble stiftet 22.mai 2003 og har til formål å bidra til at:

  • menn med lokalisert prostatakreft får et optimalt og likeverdig behandlingstilbud og oppfølging uavhengig hvor i landet de bor.
  • og at godt voksne menn får kunnskap om nødvendigheten av målrettet kontroll av underlivet for å oppdage en mulig prostatakreft på et tidlig stadium.
  • Prostatakreftforeningen skal være tilgjengelig med lokale og sentrale støtteordninger for menn og deres pårørende som blir rammet av prostatakreft.
  • Prostatakreftforeningen skal etablere et nært samarbeid med andre brukerorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt som med fagpersonell og ansvarlige helsemyndigheter for å bidra til større forståelse for hva brukerne har behov for av støtte og ulike hjelpetiltak.

Organisasjon
Prostatakreftforeningen har 26 lokallag og nærmere 3500 registrerte medlemmer.

Medlemsblad: PROFO-nytt, kommer ut 4 ganger i året.

Nettside: www.prostatakreft.no

E-post: post@prostatakreft.no

Telefon: 22 53 55 35

Styreleder
Daniel Ask

Kontakttelefonen er åpen alle dager fra 09.00 til 15.00. Ring 22 53 55 35 så vil du bli satt i kontakt med en som kan hjelpe deg.

Prostatakreftforeningen har et nettverk med likepersoner som er tilgjengelig for å svare på spørsmål, gi veiledning og støtte.

Prostatakreftforeningen ønsker å bidra til å bedre tilbudet for behandling og rehabilitering. Samtidig vil vi drive omfattende informasjonsvirksomhet til våre medlemmer, leger, helsemyndigheter og annet fagpersonell.

Prostatakreftforeningens lokallag har blitt et forum hvor menn tør å snakke om sykdommen.

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her