Strategiplan/Handlingsplan

Strategiplan

Her finner du strategiplanen til Prostatakreftforeningen for 2017-2021. Formålet med strategiplanen er å informere om ambisjoner, målsettinger og arbeidsoppgaver som Prostatakreftforeningen har for sin virksomhet.

Foreningens strategier og strategiarbeid, er en dynamisk prosess, og er således et arbeid som må drives kontinuerlig i tråd med foreningens omgivelser og rammebetingelser i det tidsrom som er satt for planen.

Handlingsplan

Handlingsplanen legger grunnlaget for en samordnet og målrettet innsats for PROFOs arbeid. Dette er et viktig verktøy for å nå foreningens mål.

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her