Påvirkningsarbeid

Gjennom vårt politiske påvirkningsarbeid jobber Prostatakreftforeningen (PROFO) for å være et tydelig talerør for prostatakreftpasientene og pårørende. PROFO med sine lokallag skal være den viktigste talspersonen og forkjemperen for alle som er berørt av prostatakreft: pasienter, partnere og familie.

Gjennom påvirknings- og kontaktvirksomhet rettet mot både fagmiljøer og beslutningsmiljøer har vi som mål å bedre behandlingsmulighetene og omsorgen for pasientene.  Samtidig har vi som mål å skape større forståelse og økt kompetanse om prostatakreft, både i fagkretser, hos politikere og i samfunnet generelt.

Prostatakreftforeningen er opptatt av at hver enkelt pasient må få individuelt tilpasset behandling og medisiner på ethvert stadium i sykdomsforløpet. Dette er noe vi synliggjør overfor helsemyndigheter, helseforetak og fagpersonell.

Vi arbeider for å påvirke at
  • Menn med lokalisert prostatakreft får et optimalt og likeverdig behandlingstilbud og oppfølging uavhengig hvor i landet de bor.
  • Godt voksne menn skal få kunnskap om nødvendigheten av målrettet kontroll av underlivet for å oppdage en mulig prostatakreft på et tidlig stadium.

For å styrke påvirkningsarbeidet og høste erfaringer fra andre har PROFO etablert et nært samarbeid med andre pasient- og brukerorganisasjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Støtt vårt arbeid – Klikk her for å gi en gave til foreningen!

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her