Treningsdagbok

Kreft er en av de vanligste sykdommene i Norge i dag. Behandling av kreft kan medføre en rekke ulike seneffekter. Regelmessig fysisk aktivitet er en god måte å redusere seneffekter på. Studier av fysisk aktivitet hos kreftpasienter viser at tilpasset trening under og etter kreftbehandling gir mange positive helsegevinster. De senere årene har det også kommet både norske og internasjonale studier som viser at bevegelse og trening på et tilpasset nivå har stor betydning for mange kreftpasienter, også ved langtkommen sykdom. Riktig tilrettelagt trening for den enkelte kreftpasient er derfor viktig for å opprettholde eller rehabilitere et godt funksjonsnivå og helse.

Denne treningsdagboken med tilhørende film er laget av Prostatakreftforeningen (PROFO) med støtte fra Stiftelsen Dam.

Det å komme i gang med trening både under og etter en kreftsykdom kan være krevende for mange, spesielt dersom man ikke var spesielt aktiv før kreftsykdommen. Dette gjelder oftest de som får omfattende behandling. Mange vil oppleve at den fysiske kapasiteten er dårligere enn før eller at det er nødvendig å ta det med ro. Det kan være vanskelig å finne balansen mellom aktivitet og hvile og vi håper at dette tilpassede treningsprogrammet med tilhørende film vil være et verktøy for å komme i gang igjen på en hensiktsmessig måte.

Treningsdagboken inneholder både råd for fysisk aktivitet og trening og generelle tips ved lekkasje og bekkenbunnstrening, samt et treningsprogram med ulike øvelser. Nederst på denne siden finner du en film vi har laget for å illustrere de ulike øvelsene.

Treningsprogrammet er utarbeidet i samarbeid med spesialfysioterapeut ved Pusterommet Ingvild Vernum Amundsen. Det er viktig at du tilpasser øvelsene ut fra din form, og tar hensyn til eventuelle sårbare områder. Gi kroppen din tid, og bygg opp intensiteten litt etter litt.

Dersom du ønsker å lagre Treningsdagboken eller skrive den ut, kan du trykke på last ned ikonet nederst på siden. Du kan bestille en fysisk versjon treningsdagboken via PROFOs nettbutikk i løpet av kort tid.

Lenken til filmen med spesialfysioterapeut Ingvild Vernum Amundsen finner du her:

Du finner den digitale utgaven av treningsdagboken her:

Del sosialer medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her