Valg av behandling

Om du har fått påvist prostatakreft og behandlingen har som mål å helbrede sykdommen vil du få valget mellom ulike behandlingsalternativer. Sammen med legen skal du komme fram til hva som er best for deg. Å ta dette valget kan være krevende.

De vanligste behandlingsmetodene som du sannsynligvis får valget mellom er:

 

Det er viktig å skaffe seg innsikt og få legen til å gjøre rede for de ulike behandlingsalternativene.

Prostatakreftbehandling vil ofte ha bivirkninger og konsekvenser som kan påvirke både helse og livssituasjon. Derfor er det avgjørende at du og legen din har god kommunikasjon før behandlingen starter.

Tips for kommunikasjonen med legen

  • Tenk igjennom hva du ønsker å få ut av møtet
  • Skriv ned på forhånd det du lurer på
  • Det viser seg ofte lurt å ha med en bisitter – det kan være lett å glemme det som blir sagt
  • Gjør en oppsummering av det dere har snakket om før du går fra legen. Slik kan misforståelser rettes opp
  • Snakk gjerne med noen om samtalen i etterkant

Hva bør være avgjørende for valget av behandling

  • Om svulsten er begrenset til selve prostatakjertelen eller har spredt seg
  • Hvor aggressive og hurtigvoksende kreftcellene er
  • Din alder og allmenntilstand
  • Om du har andre sykdommer

Disse faktorene vil også påvirke om behandlingen som velges vil ha helbredende (kurativ) eller lindrende hensikt.

Mange er opptatt av hvilken behandling som er mest nervebesparende, men dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. I tillegg er det mange som ønsker å vite hvilke sykehus i Norge som har best erfaring, samt det samme i utlandet. Ønsker man behandling i utlandet må man være klar over hva som dekkes av utgifter.

Helsedirektoratets «samvalgsverktøy»
Helsedirektoratet har utarbeidet et samvalgsverktøy for å hjelpe deg som skal ta stilling til valg av behandling:

«Blir jeg frisk fra prostatakreften?»
Dette er spørsmålet som er naturlig at dukker opp hos de fleste.

Det er ikke mulig å gi et allment og helt dekkende enkeltsvar på sjansen for å bli frisk fra prostatakreft. Dette er fordi det finnes så mange ulike former for prostatakreft.

De fleste som opereres eller strålebehandles for en tidlig prostatakreft blir friske fra kreften.

Mange med uhelbredelig prostatakreft og som får medisiner for å bremse kreftutviklingen, kan leve i mange år uten symptomer. Hos eldre menn kan sykdommen holdes i sjakk hele livet ut.

Antall tilbakefall og overlevelse vurderes som lik ved kirurgi og strålebehandling. Bivirkningene etter disse behandlingsmetodene er forskjellig, men livskvalitetsstudier viser lik livskvalitet hos pasienter som har gjennomgått ulik behandling.

Ulike stadier av prostatakreft
Det er vanlig å snakke om at prostatakreft har ulike stadier. I det første stadiet vokser kreften kun inne i selve prostatakjertelen. I senere stadier vokser kreften utenfor prostata og kan spre seg til lymfekjertler og skjelettet.

Om kreften ikke har vokst ut av prostata og ikke spredt seg til andre organer, er mulighetene for å bli frisk gode.

Om kreften har vokst ut av prostata, men ikke har spredt seg, så gis det også helbredende behandling. I slike tilfeller vil det være aktuelt med kombinasjoner av behandlinger. Både kirurgi og strålebehandling vil da være aktuelt.

Kirurgi ved prostatakreft
Om kreftsvulsten din har ikke har spredt seg og den kun vokser inne i prostata, kan du bli helt helbredet gjennom en operasjon. Å operere bort hele prostatakjertelen er et ganske stort kirurgisk inngrep. Inngrepet kalles for radikal prostatektomi, og betyr at hele prostatakjertelen fjernes og vanligvis sædblærene i tillegg.  Avhengig av risikogruppe kan det også være aktuelt å fjerne nærliggende lymfeknuter.

Både vanlig kirurgi og kikkhullskirurgi – med eller uten robotassistanse – brukes. Ikke alle sykehus i Norge tilbyr kikkhullskirurgi.

Operasjon gjennom urinrøret kan være nødvendig behandling for å fjerne prostatavev dersom prostatakjertelen stenger for vannlatingen. Dette er da en form for lindrende, symptomrettet kirurgi.

Strålebehandling
For de fleste med prostatakreft i en tidlig fase, er strålebehandling et alternativ til operasjon som gir like gode muligheter til helbredelse. Om svulsten vokser utenfor prostatakjertelens kapsel gir strålebehandling noen ganger bedre mulighet for helbredelse enn operasjon.

Ikke sjelden gjøres et operativt inngrep i forkant av strålebehandlingen for å fjerne lymfeknutene og vurdere om det er kreftceller i disse. Dette kan bety at man bør velge annen type behandling.

Utvendig strålebehandling er den vanligste metoden, og gis fem dager i uken i en periode over syv til åtte uker. Strålebehandling brukes også kombinert med hormonbehandling og noen ganger kombinert med kirurgi.

Brachyterapi er innvendig strålebehandling der strålekilden plasseres inne i prostatakjertelen. Dette gjøres i narkose.

Valget mellom utvendig eller innvendig strålebehandling avhenger som oftest av svulstens størrelse eller kreftcellenes utseende i mikroskop.

Strålebehandling gis også som lindrende behandling, også da kan den gis som kombinasjonsbehandling. Behandlingen har god effekt ved spredning til skjelettet.

Hormonbehandling
Prostatakreft kan bremses av hormonell behandling. Prostatakreftceller trenger testosteron for å vokse. Også i tilfeller der kreften har spredt seg utenfor prostatakjertelen trenger kreften testosteron for å utvikle seg. Derfor gis hormonmanipulerende behandling i form av sprøyter og tabletter for å redusere testosteronnivået i blodet.

Hormonell behandling kan holde kreften i sjakk over lang tid, selv om kreften har spredt seg.

Ved hormonell behandling sees en forbigående forbedring av sykdommen (remisjon). Denne remisjonen kan vare i mange år, men sykdommen helbredes ikke.

Cellegiftbehandling
Nyere forskning viser at også cellegift (cytostatika) kan stoppe kreftutviklingen for en tid. Dette har ført til at det nå brukes flere typer cellegift. Ofte er det i kombinasjon med prednisonbehandling. Noen er i form av kurer som gis som infusjon på sykehus, andre finnes i tablettform som kan tas hjemme.

Cellegift i kombinasjon med strålebehandling er også en mulighet. Denne kombinasjonen gis ofte der det er spredning og hvis hormonbehandlingen ikke har effekt. Den regnes ikke som en helbredende behandling, men er livsforlengende.

Cellegiftens bivirkninger gjør den uegnet for de eldste og sykeste pasientene.

Aktiv overvåking
Gjennom aktiv overvåking følges sykdomsutviklingen din nøye. Dette er en behandlingsmulighet for deg som er i lavrisi­kogruppen og har fått konstatert en ikke-aggressiv krefttype. Aktiv overvåking innebærer hyppige kontroller med PSA-prøve og vevsprøve fra prostatakjertelen. Du følges opp av urolog i samråd med fastlege. Dersom syk­domssituasjonen endrer seg, blir kirurgi eller strålebehandling aktuelt.

Følges du opp med aktiv overvåking slipper du behandling og relaterte bivirkninger. Om du skulle trenge behandling senere har du sluppet unna bivirkninger et antall år.

En ulempe med aktiv overvåking kan være at behandlingen senere kan bli mer omfattende enn om behandlingen var blitt gitt tidligere.

Utprøvende behandling
Dette er behandlingsmuligheter som er i utprøvende faser og dermed ikke godt nok dokumenterte til å regnes som tradisjonell behandling. Slik behandling foregår gjennom kliniske ​​​studier.

Her kan du lese om aktuelle kliniske studier:

https://helsenorge.no/kliniske-studier?behandling=Prostatakreft

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her