Hvilke utenlandske sykehus har best erfaring?

Det finnes ingen liste over godkjente utenlandske sykehus for prostatakreftbehandling. Det finnes heller ikke en samlet oversikt over kvaliteten ved prostatakreftbehandling i utlandet.

Derimot har Helsedirektoratet laget en oversikt over kontaktpunkter for behandling i utlandet.

Denne oversikten gjelder for EØS- området og skal kunne hjelpe deg med å få en oversikt over landets behandlingstilbud.

Hvert år reiser rundt 400 nordmenn med prostatakreft til utlandet for å få utført prostatakreftoperasjon. Forsikringsselskapene sender cirka 200 pasienter, mens resten reiser og betaler av egen lomme (ifølge opplysninger gitt av urologer ved Oslo Universitetssykehus).

Norsk studie sammenligner prostatakreftbehandlingen ved tysk klinikk med norsk behandling

En utenlandsk klinikk som er kjent for å behandle mange norske menn er den tyske Martini- klinikken. Rundt 100 norske menn opereres årlig ved dette sykehuset i Hamburg.

En norsk studie utført i 2018 av professor Sophie D. Fosså at norske menn som var operert ved Martiniklinikken oppga betydelig bedre potens enn menn operert ved Oslo Universitetssykehus (OUS) etter operasjonen.

Det går frem av studien Fosså har publisert at de som ble operert ved Martini-klinikken oppga en score på 49 på seksuell funksjon etter operasjon. De pasientene som var operert ved OUS ga en score på 19 på et internasjonalt selvrapporteringsskjema, der skalaen går fra 1 til 100 (der 100 er best).

Den tyske klinikken gjør godt over 2000 prostatakreftoperasjoner årlig og hver enkelt av deres kirurger gjør 200 – 300 slike operasjoner hvert år. OUS gjorde i 2017 totalt i underkant av 500 prostatakreftoperasjoner.

Prostatakreftforeningen (PROFO) mener at de gode resultatene ved Martiniklinikken i stor grad skyldes at hver av kirurgene der gjennomfører et stort antall operasjoner hvert år.

Martiniklinikken oppgis å være den klinikken som på verdensbasis gjennomfører flest prostatakreftoperasjoner – ca. 2.000 per år – med fullstendig fjerning av prostata (radikaloperasjon).

Her finner du informasjon fra Martiniklinikken.

Nordisk privat klinikk

Noen norske menn oppgir å ha fått behandling ved Docrates Kreftsykehus i Finland.

Docrates Kreftsykehus er det eneste private sykehuset i Norden som har diagnostisering, behandling og oppfølging av kreftsykdommer som spesialfelt. Sykehuset er høyt teknologisk utstyrt, og koordinerer hele pasientforløpet – fra utredning og diagnostikk til medisinske behandlinger og oppfølging.

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her