Hvilken behandling er mest nervebesparende?

Vi hører ofte om pasienter som ikke var helt forberedt på bivirkningene etter operasjonen. Derfor er vårt første råd at du før behandlingen spør om behandlingsalternativene, og samtaler med legen om hva som vil være best for deg – i din situasjon.

Nervebesparende prostatakreftbehandling

Å operere bort hele prostatakjertelen er et stort kirurgisk inngrep.

Prostatakreftkirurgi fører til at evnen til å få ereksjon blir dårligere. Grunnen til at dette skjer er at de små nervetrådene i svamplegemene i penis blir skadet i forbindelse med operasjonen.

Vurdering i hvert tilfelle

Så langt det er mulig tilstrebes en nervebesparende operasjonsteknikk for å bevare evnen til ereksjon. Det kan imidlertid være enkelte tilfeller der kirurgen vurderer det som ikke mulig eller ikke hensiktsmessig. I noen tilfeller vurderes det som mest hensiktsmessige å fjerne hele prostataen og droppe nervebesparende operasjon, for å få med mest mulig av kreften.

I Norge vurderes det fra tilfelle til tilfelle om man skal operere med nervebesparende metode.

Gode sjanser for å bevare eller få tilbake ereksjon

Grundig utredning før operasjon er viktig med tanke på mulighetene for å bevare “nerve-kar-strengen”, som igjen er viktig for ereksjonsevnen. Nervene og blodkarene i nerve-kar-strengen går til svamplegemene i penis. Selv om nerve-kar-strengen blir skadd på en side er det gode sjanser for at ereksjonen blir bevart. Mulighetene for å bevare ereksjonen avhenger også av flere andre forhold. God ereksjon før operasjon bedrer sjansen for å få den tilbake.

Noen vil etter hvert som tiden går delvis få igjen ereksjonsevnen.

Egen innsats er viktig for å få tilbake ereksjon

Rett etter operasjon blir ereksjonen borte hos de fleste, og fokus ligger ofte først på å få kontroll på vannlatingen. Følelsen på penis er vanligvis normal, men operasjon kan gjøre den noe kortere. Det er viktig at menn som ønsker å bevare potensen får veiledning gjennom samtale og potensfremmende hjelpemidler, både før og etter operasjonen. Større sykehus har ofte uroterapeuter som gir denne støtten. Oppfølgingen bør skje over noen måneder, fordi fokus på ereksjon ofte kommer først etter en stund.

Om det er slik at din evne til å få ereksjon var borte allerede før operasjonen, eller du har kreft med stor utbredelse, vil evnen til å få ereksjon i de fleste tilfeller, forsvinne for godt.

Ulike hjelpemidler

Det viktigste for å gjenvinne potensen er at du er opptatt av det. F. eks kan du få be om at at hjelpemidler settes inn tidlig etter operasjonen. Det er tre typer tabletter for ereksjonssvikt på markedet; Cialis®, Viagra® og Levitra®. Legen som har behandlet deg bør skrive ut resepten på disse.

Vanligvis vil du få råd om å starte med potensfremmende midler straks etter operasjonen. For å få ereksjon er det viktig med seksuell stimulering i forbindelse med inntak av tablettene, da virkemidlene i tablettene i seg selv ikke er nok til å få ereksjon.

Det finnes også andre hjelpemidler som kan hjelpe. Vakuumpumpe er et alternativ. Injeksjon av legemidler i penis er et annet. Det finnes også en stift som inneholder legemidler som kan settes inn i urinrøret. Snakk med din lege om de ulike hjelpemidlene.

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her