Hjelpemidler ved ereksjonssvikt

Ereksjonssvikt opptrer i større eller mindre grad hos de fleste menn som blir eller er blitt behandlet for prostatakreft. 

Det kan være ulike årsaker

Ved kirurgi er grunnen oftest nerveskade. Hormonbehandling vil ofte virke inn på seksuell lyst (libido) og ereksjonsevne. Ved strålebehandling uten hormonbehandling kan ereksjonssvikt bli forsterket etter som tiden går.

Vær klar over at det viktigste for å gjenvinne potensen er at du selv er opptatt av dette.

Generell informasjon og råd:

  • Det anbefales at du starter med potensfremmende midler umiddelbart etter operasjonen. For å få ereksjon er det viktig med seksuell stimulering i forbindelse med inntak av tabletter. Virkemidlene i tablettene er viktige, ikke bare for ereksjon. Fra faglig hold mener de at dette også er viktig for at svamplegemene i penis skal «holdes åpne», slik at man på et senere tidspunkt skal kunne ha muligheten til å få ereksjon. Det finnes også andre hjelpemidler som hjelper mange.  Vakuumpumpe er et alternativ. Injeksjon av legemidler i penis er et annet. Det finnes også en stift som inneholder legemidler som kan settes inn i urinrøret.
  • For å opprettholde blodtilstrømningen til svamplegemet i penis, bør man gjenoppta seksuell aktivitet så raskt som mulig etter behandling. Det er forøvrig ingen fare forbundet med å være seksuelt aktiv under behandling, men pasienten skal være oppmerksom på at orgasme kan være ubehagelig og til tider også smertefullt.
  • For å gjenvinne og/eller vedlikeholde ereksjonen anbefales seksuell stimulering og eventuell bruk av hjelpemidler, for eksempel tabletter. Da økes blodtilstrømningen til svamplegemet i penis som ved ereksjon. Dette er med på å opprettholde funksjonene og påvirke slik at man etterhvert får ereksjon. For noen kan det være aktuelt å ta tabletter daglig, for andre ved behov.
  • Etter operasjon opplever noen bedring allerede de første ukene, andre de neste månedene. Bedring kan også skje 1–2 år etter behandlingen.
  • Det finnes indikasjoner på at det kan være viktig at hjelpemidler settes inn tidlig etter en operasjon. Det er tre typer tabletter for ereksjonssvikt på markedet. Valget bør tas i samråd med legen din.

Hjelpemidler

Tabletter:
Det finnes 3 typer tabletter på det norske markedet. Disse kalles PDE5-hemmere:

  • Viagra® (sildenafil) tas 30-60 minutter før ønsket virkning. Mat i forbindelse med tablett inntak vil kunne utsette virkningen noe. Virkningen varer i cirka 12 timer, men lengre virkningstid forekommer ofte. Viagra® finnes i 25 mg, 50 mg og 100 mg.
  • Levitra® (vardenafil) virker etter 10-25 minutter. Den kan tas så sent som 15 minutter før seksuell aktivitet, og gjerne til mat uten at virkningen reduseres eller utsettes. Effekten varer i cirka 12 timer, men som ved Viagra® kan det virke lengre. Levitra® finnes i 5 mg, 10 mg og 20 mg.
  • Cialis® (tadalafil) skiller seg fra Viagra® og Levitra® ved at den kan tas fra 15 minutter til 12 timer før seksuell aktivitet. Medikamentet virker i minst 24 timer, ofte lengre. Dette gjør at mange kan føle at seksualiteten blir spontan igjen og ikke styrt av når pillen tas.  Ulempen dreier seg først og fremst om bivirkninger. Disse vil, på linje med virkningene, holde seg lengre. Cialis® finnes i 5 mg, 10 mg og 20 mg.

Sprøyter:
Den første injeksjonen skal foretas av lege eller spesialsykepleier.
Disse medikamentene skal ikke brukes av pasienter som går på Marevan®.

  • Caverject Dual® (alprostadil) leveres i en tokammerampulle i engangssprøyte, i to forskjellige doseringer, 10 mikrogram og 20 mikrogram. Dosen kan justeres gjennom et vindu i sprøyten. Man starter med en lav dosering som kan økes etter avtale med lege/spesialsykepleier.
  • Androskat® og Papaverin/Regitin® inneholder samme virkestoff (papaverin/fentolamin) og finnes i en styrke, henholdsvis 15mg/0,5 mg. Medikamentene kommer i ampuller som trekkes opp i en sprøyte (1ml insulinlignende sprøyte med spiss). Man prøver først med en liten dose for å se om det gir effekt. Dosen kan økes etter avtale med lege/spesialsykepleier.

Hjelpemiddel i form av stift (MUSE):
Bondil® (alprostadil) er en stift som settes inn i urinrøret og virker lokalt. Den har samme virkestoffet som Caverject Dual®. Denne kan også brukes av pasienter som bruker hjertemedisin. Preparatet finnes i tre styrker: 0,25mg, 0,5mg og 1mg.

Caverject Dual® og Bondil® kommer inn under folketrygdens § 5.22. Det vil si at hvis pasienten bruker mer enn en gitt sum per kalenderår vil 90 % av utgifter utover dette dekkes.

Hjelpemiddel i form av pumpe:
Et gammelt råd på den mer instrumentelle siden er vakuumpumpe. Den har ingen medikamentelle bivirkninger.

I de rette hender er vakuumpumpe en utmerket metode til å få liv i penis. Kanskje ikke først og fremst for å få en ereksjon, men for å opparbeide en ereksjon på sikt. Det blir en tøyning av glatt muskulatur i penis og gjør den mer elastiske og mer mottagelige for blodtilførsel. Prinsippet er enkelt og poenget er å skape et undertrykk rundt penis som gjør at blodet blir sugd inn i svampvevet. Ereksjonen opprettholdes ved at en ring tres over penis og plasseres ved roten av penis. Finnes i to modeller – en som er manuell og en som er batteridrevet.

Må ikke brukes av menn som får blodfortynnende midler som Marevan®.

Vakuumpumpe dekkes over folketrygden.

Kilde: Oncolex 2019

Du kan finne ytterligere informasjon her:

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her