Impotens

Alle typer behandling for prostatakreft vil påvirke din livskvalitet på kort sikt og på lang sikt. En norsk undersøkelse (Steinsvik) viste at fire av fem som får fjernet prostata er impotente ett år etter operasjonen.

Det har vist seg at mange menn ikke er klar over hvilke konsekvenser prostatakreftbehandling kan få for deres sexliv. Derfor er det vårt råd at du bør sette deg inn i konsekvensene og mulighetene for å håndtere seksuelle problemer.

Seksuelle problemer kan være vanskelige å akseptere, og kan være vanskelige å snakke om, fordi emnet er intimt og belagt med tabu. Imidlertid er det ulike muligheter til å få hjelp. Det er derfor mye å hente på at du overvinner din egen sjenanse og tar temaet opp med legen før behandlingen startes. Du kan også snakke om dette temaet med sexolog eller spesialutdannet sykepleier på sykehuset.

Hvorfor påvirkes ereksjonen etter behandling av prostatakreft?
En stor nordisk studie viste at prostatakreftpasientene i Norge i stor grad opplever erektil dysfunksjon (86 prosent av de norske pasientene). Erektil dysfunksjon er den medisinske betegnelsen på impotens.

Mannens ereksjonsevne er avhengig av både psykologiske og kroppslige faktorer. Kreftdiagnosen i seg selv vil ofte påvirke ereksjonsevnen ved at «hele livet kan bli snudd opp ned». Behandlingen vil også ofte påvirke ereksjonsevnen.

Ved operasjon må man noen ganger fjerne prostatakjertelen med noe margin for å få med all kreften. Ved strålebehandling er det ikke mulig å unngå at strålene treffer området rundt kjertelen. Ved strålebehandling kan det også gis hormonbehandling i tillegg. Hormonbehandling fjerner testosteronet, det mannlige kjønnshormonet, noe som vil være en medvirkende årsak til ereksjonssvikt.

Etter operasjon av prostatakreft
Ved radikal operasjon for prostatakreft fjernes hele kjertelen. Ved prostatakreft ligger svulstene i utkanten av prostatakjertelen. Noen ganger har den også vokst seg gjennom og utenfor kjertelen. Grundig utredning før operasjon er viktig med tanke på mulighetene for å bevare “nerve-kar-strengen”, som igjen er viktig for ereksjonsevnen. Nervene og blodkarene i nerve-kar-strengen går til svamplegemene i penis. Selv om nerve-kar-strengen blir skadet på en side er det gode sjanser for at ereksjonen blir bevart. Mulighetene for å bevare ereksjonen avhenger også av flere andre forhold.

God ereksjon før operasjon bedrer sjansen for å få den tilbake.

Rett etter operasjonen blir ereksjonen borte hos de fleste, og fokuset ligger ofte først på å få kontroll på vannlatingen. Følelsen på penis er vanligvis normal, men operasjon kan gjøre den noe kortere. Det er viktig at menn som ønsker å bevare potensen får veiledning ved samtale og potensfremmende hjelpemidler både før og etter operasjonen. Større sykehus har ofte uroterapeuter som gir denne støtten. Oppfølgingen bør skje over noen måneder, fordi fokus på ereksjon ofte først kommer etter en stund.

Hos en del av pasientene kommer ereksjonen gradvis tilbake etter operasjon. Dette kan skje over flere år. Noen får den tilbake naturlig, andre må fortsette å bruke hjelpemidler. Etter operasjon vil det alltid være tørr orgasme ved utløsning. Den seksuelle lysten er i utgangspunktet bevart fordi man beholder det mannlige kjønnshormonet, men en del opplever likevel nedsatt lyst.

Når den ikke virker… noen gode råd fra Prostatakreftforeningen

Det er mange faktorer som påvirker mannens ereksjon, og mange av disse sitter i hodet. Det vil si at du kan avhjelpe mye av dette selv, men hjelp og støtte fra en eventuell partner, familie og helsevesenet vil også være helt avgjørende. Her finner du gode råd fra noen av våre medlemmer.

  • Nærhet til de man er glad i er uhyre viktig i tunge stunder, og da må man ikke lukke seg inne, men tørre å være tillitsfull mot sine nærmeste.
  • En av de viktigste tingene du selv kan bidra med er å være åpen og snakke om utfordringene med dem du har rundt deg. Fortell om hvordan «ståa» er nå, hva du ønsker at de kan bidra med og hva du ser for deg fremover.
  • I den nye livssituasjonen må du kanskje tenke i nye baner, og i den tankegangen bør helsevesenets leger, uroterapeuter, psykologer og sexologer tas med.
  • Ta gjerne med din eventuelle partner eller en som står deg nær når du møter helsevesenet. Er man to om å spørre og lytte får man med seg mer av rådene.
  • Det er viktig å komme tidlig i gang med potensstimulerende midler etter behandling. Får man potensen opp blir følelsen av «tapt manndom» med en gang mindre. Man er straks litt mer «kar» igjen, og da blir nærhet heller ikke så vanskelig lenger!
  • Det er viktig å bearbeide og tenke gjennom sin egen situasjon i de ulike fasene etter behandling. Tenk positivt og ta vare på små og store gleder og fremskritt i hverdagen!
  • Snakk gjerne med andre i samme situasjon. Foreningen vår er et forum hvor menn tør å snakke åpent om prostatakreft. Du kan blant annet få råd og tips fra andre menn som selv har, eller har hatt prostatakreft ved å ta kontakt med oss.

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her