Utredning for prostatakreft

Dersom det foreligger mistanke om prostatakreft må det gjøres supplerende undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte mistanken. Undersøkelsene vil i tillegg kunne anslå hvilket stadium kreften er i, hvilken risiko det er for at kreften utvikler seg, samt risikoen for død som følge av kreften. Disse undersøkelsene er blant annet blodprøver, prøver av prostata­kjertelen (biopsi) og billedundersøkelser av prostatakjertelen og andre organer.

Informasjon om undersøkelsene

PSA (Prostata Spesifikt Antigen) er et protein som bare produseres i prostataceller, og som har til oppgave å regulere sædens konsistens. PSA måles ved at det tas en blodprøve hos fastlegen. En forhøyet PSA kan være indikasjon på prostatakreft, men PSA kan bli forhøyet av andre årsaker. Denne prøven kan derfor ikke alene fortelle om du har kreft i prostata eller ikke. Svulster i prostata vil ikke påvirke PSA.

DRE (Digital Rektal Eksplorasjon) er en undersøkelse av prostatakjertelen der legen kjenner på kjertelen med en finger (palpasjon) via endetarmen. Dette er en viktig undersøkelse, spesielt hvis du har normale PSA-verdier, men det likevel er mistanke om sykdom. En erfaren lege vil kunne kjenne forandringer i prostatakjertelen hos mange pasienter med prostatakreft.

Gleason score er en metode for å vurdere hvor aggressive kreftcellene er. Dette bedømmes av patologer (medisinske eksperter) som undersøker vevsprøvene i mikroskop. Jo høyere Gleason score, desto mer aggressivt svulstvev.

MR-undersøkelse (Magnetisk Resonans Imaging) er en røntgenundersøkelse der bekkenet og prostata undersøkes med en kraftig magnet. De nyeste MR-maskinene kan hos mange pasienter skille kreftvev fra normalt prostatavev. Fordi maskinen har en kraftig magnet, vil du ikke kunne ta MR om du har implantater av metall i kroppen.

Ultralydundersøkelse av prostata gjøres med et tynt ultralydapparat via endetarmsåpningen. Det tas bilde av prostatakjertelen, og legen kan bedømme størrelse og form på kjertelen. Ved hjelp av ultralydapparatet blir det også tatt vevsprøver (biopsi) fra kjertelen.

Biopsi er en vevsprøve fra prostatakjertelen. Vev fra prostata hentes ved å stikke en nål inn gjennom endetarmsveggen ved hjelp av et ultralydapparat. Dette gjøres med lokalbedøvelse. Vevsprøven viser om det er kreftceller i vevet. Det tar normalt en uke å behandle og analysere prøven.

T-stadium: MR, ultralyd og DRE brukes til å bedømme utbredelse av svulsten i prostata. Denne oppgis som et T-stadium.

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her