Nylig diagnotisert

Hva nå? Når du har blitt syk finnes det ofte flere ulike muligheter både for undersøkelser og behandling. Sammen med legen din og helsepersonell kan du diskutere de ulike mulighetene og etter hvert finne fram til det beste valget for nettopp deg.

Hva kan du selv gjøre?
Det vil være en klar fordel om du for egen del

  • leser om sykdommen din og valgmulighetene du har
  • sammenligner mulig nytte og mulige ulemper ved de ulike behandlingsmulighetene
  • får hjelp til å vurdere konsekvensene av de ulike valgene ut fra din egen livssituasjon

Mange har hatt stor nytte av å gjøre egne notater underveis i prosessen.

Foreta et informert valg
Det er til sist du selv som må foreta valget. For mange er det å være pasient og skulle ta aktiv del i medisinske beslutninger en helt ny situasjon.

Å vite hvilken risikogruppe din kreft tilhører kan være avgjørende for det valget du tar.

Hvilken behandling som er best vil være avhengig av hvor utbredt sykdommen er når du får påvist sykdommen.

Dine alternativer som prostatakreftpasient
Valget handler om å vurdere risikoen for spredning opp mot bivirkningene og komplikasjonene eventuell behandling kan gi.

Når du vurderer dine valgmuligheter må alder og helsetilstand spille inn. Om du har andre sykdommer må dette også tas med i betraktningen. Dette er viktig for at du skal unngå behandlinger som gir bivirkninger som går ut over livskvaliteten din.

Du har disse valgene:

  • Observasjon/ avvente eventuell behandling
  • Kirurgi
  • Strålebehandling
  • Hormonbehandling
  • Cellegiftbehandling
  • Kombinasjoner av kirurgi, stråle-, hormon- og cellegiftbehandling

Finn ut av hvilken risikogruppe du er i
Å vite hvilken risikogruppe din prostatakreft tilhører kan være avgjørende for valget du tar.

Risikoen ved prostatakreft vil variere fra person til person, og sykdommen din kan også ligge på grensen mellom to ulike risikogrupper. Snakk derfor med legen din om resultatene av utredningen du har gjennomgått, slik at du vet hvilken risikogruppe din kreft tilhører.

På Helsedirektoratets nettside finnes det et verktøy som kan hjelpe deg et stykke på veien med å finne frem til det riktige valget for deg: https://helsenorge.no/samvalg

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her