Hva skal jeg spørre legen om?

Et råd vi i Prostatakreftforeningen gjerne vil understreke, er at du selv bør stille forberedt til alle møter og kontakt med helsevesenet. Vær aktiv med å skaffe deg informasjon og innsikt. Da vil du også få størst utbytte av dialogen med sykehus, fastlege og andre i helsevesenet. Det vil også bidra positivt til din egen sikkerhet og til oppfølgingen du får. Vår Samtaleguide kan være et nyttig verktøy for ditt møte med legen.

Ord, uttrykk, sammenhenger og situasjonen som sådan kan ofte være ukjent terreng for deg. Så derfor:

Ikke la dette gjøre deg passiv – spør til du forstår

 • Når du er bekymret eller lurer på noe.
 • Dersom du ikke helt forstår med en gang eller er usikker på det, be om ytterligere forklaring
 • Spør hvem som skal behandle deg, for eksempel hvem som er din kontaktlege.
 • Er du døv/hørselshemmet eller fremmedspråklig har du rett til tolk.
 • Og, ta gjerne notater – og ta vare på de.

Sørg for å få kunnskap om din egen situasjon

 • Spør om undersøkelser og behandlinger som er relevant for din diagnose.
 • Be legen forklare hva som skal skje fremover.
 • Du har rett til innsyn i og utskrift av din journal. Be gjerne legen gå gjennom journalen sammen med deg.
 • Gjør deg kjent med pakkeforløp for din diagnose.
 • Spør om navn og kontaktinformasjon på forløpskoordinator for ditt pakkeforløp.

Etter behandlingen råder vi deg spesielt til å finne ut av

 • Hvor aktiv kan du være?
 • Kan det være risiko for at seneffekter oppstår? Og hvilke kan de være?
 • Hvem bør du ta kontakt med om du får smerter og plager?
 • Skal du gjøre noe med kostholdet?
 • Lag deg en oversikt over alle kontakter.

En kilde du kan ha nytte av er Pasientsikkerhetsprogrammets brosjyre Bare spør!

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her