Hvilke rettigheter har jeg?

Som nylig diagnostisert pasient vil det være mange spørsmål og mye du må finne ut av. Ikke minst gjelder dette dine egne pasientrettigheter. Det kan hende at du har behov for at noen bistår deg i dine saker overfor det offentlige, eller du trenger generell informasjon om dine  rettigheter. Her er noen steder du kan få hjelp. 

Snakk med noen som har vært gjennom det samme som deg!
I Prostatakreftforeningen finnes det mennesker som ønsker å bruke sine egne erfaringer til å hjelpe andre som gjennomgår det som de selv har vært gjennom. Dette er mennesker som har et avklart og ferdig-bearbeidet forhold til sin egen sykdom, og som har gjennomgått kursing på hvordan man snakker med andre. De svarer ikke på medisinske spørsmål, men kan være en støtte og gi veiledning til andre i samme livssituasjon.

Disse menneskene kalles for «likepersoner» og kan kontaktes på telefon 22 53 55 35 eller e-post: likeperson@prostatakreft.no.

Råd fra fagfolk i Kreftforeningen
Hos Kreftforeningen treffer du sosionomer, jurister og spesialsykepleiere som gir råd og støtte.

  • Tlf. 21 49 49 21 (mandag til fredag: 09.00–15.45)
  • Epost (med svar innen 72 timer)
  • Chat (mandag til fredag: 09.00–15.45)

Hos juristene i Kreftforeningens rettshjelp kan du få gratis rettshjelp. Her kan du få generell juridisk råd og veiledning om rettigheter og muligheter. Dette kan for eksempel være å se om du kan ha rett til pasientskadeerstatning, hva vedtaket fra NAV betyr eller spørsmål knyttet til arbeidssituasjonen din. Spørsmål kan også stilles til rettigheter@kreftforeningen.no

Hjelp i den offentlige forvaltningen

  • Helsenorge – telefon 800HELSE/800 43 573 svarer blant annet på spørsmål om Helfos tjenester som for eksempel dekning av helseutgifter, frikortordningen, egenandeler og tannbehandling. De behandler blant annet bytte av fastlege, europeisk helsetrygdkort og brudd på behandlingsfrister i helsevesenet.
  • NAV – telefon 55 55 33 33 svarer blant annet på spørsmål om livsoppholdsytelser under sykdom, tilrettelegging i arbeidslivet, grunn- og hjelpestønad, ytelser ved dødsfall og utgifter til parykk.
  • Pasientreiser – telefon 05515 svarer på spørsmål om reiser ved behandling og om kost og overnatting i forbindelse med sykehusopphold. Her kan du også bestille reise.
  • Kommunen du bor i svarer blant annet på spørsmål om hjelpeordninger i hjemmet, hjemmehjelp og hjemmesykepleie, bostøtte og transportordninger.
  • Arbeidstilsynet – svartjenestetelefonen 731 99 700 svarer på spørsmål om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt i forbindelse med sykdom, oppsigelse, permisjon og skadelige stoffer i arbeid.
  • Skatteetaten – kundetelefon 800 80 000 svarer blant annet på spørsmål om skatt og selvangivelse.
  • Kreftkoordinatoren i hjemkommunen din skal ha oversikt over de tilbud og muligheter som finnes der du bor.

Om pakkeforløp
Helsedirektoratet har i løpet av de siste årene etablert 28 pakkeforløp for kreft og 31 diagnoseveiledere for fastlegene. Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasientene gjennom bedre pasientforløp ved mistanke om kreft.

Les mer om pakkeforløp for kreft på Helsedirektoratet sine sider.

Sykehussosionom
Sykehussosionom finner du på de fleste store sykehus som behandler kreftsykdommer. Sosionomen tilbyr informasjon, råd og veiledning om:

Spør din lege eller sykepleier så setter de deg i kontakt med riktig person.

Pasient- og brukerombud
Pasient- og brukerombudet i ditt fylke kan gi deg råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende.

Pasient- og brukerombudet kan bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her