Symptomer?

Det er en medisinsk kjensgjerning at om vi skal kunne helbrede menn for prostatakreft så bør kreften oppdages før symptomene merkes. Symptomene kommer først når prostatakreften er blitt lokalavansert og har gått igjennom «kapselen» og spredt seg til lymfesystemet og skjelettet.

Selv om vi med den moderne behandlingen som nå finnes kan klare å helbrede for prostatakreft i en tidlig fase etter spredning, så må virkemidler for å oppnå tidligst mulig oppdagelse  prioriteres for å bekjempe lidelse og dødsfall etter prostatakreft.

Dette er bakgrunnen for at PROFO tar så sterkt til orde for en mye større og bedre organisert satsning på tidlig oppdagelse av prostatakreft. For å helbrede for prostatakreft finnes det ingen vei utenom å lete blant menn helt uten symptomer. Dette kan i praksis bare gjøres gjennom organisert og systematisk PSA-screening.

PSA-prøven er per i dag ikke en perfekt diagnostisk test, men vi mener at den gjennom korrekt og kyndig bruk kan gjøres tryggere. F eks ved å se på «dynamikken» (stiger og stiger eller stiger og synker) gjennom flere PSA- prøver kan PSA bli mer treffsikker. Vi mener også at problemet overbehandling som følge av testing kan reduseres gjennom aktiv overvåking, avventende behandling kombinert med god informasjon om valgmulighetene.

Overdiagnostisering fremholdes som en reell utfordring med dagens metode. Men for å sammenligne; PSA har en klart bedre treffprosent enn den tilsvarende for kvinner – mammografi.

Utfordringen i dag er at vi ikke er kommet langt nok i å kunne skille de aggressive kreftsvulstene og dødelige kreftsvulstene fra resten som det bare trengs å følge gjennom aktiv overvåking.

Det foregår for tiden flere lovende studier som sikter mot å finne ut av hvordan vi kan forbedre PSA-screeningen og redusere overdiagnostisering. PROFO følger disse nøye og vil fortløpende informere om utviklingen. Gjennom aksjonene våre ønsker vi å skaffe midler til forskning på utvikling av nye diagnostiske verktøy.

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her