Færre behandlingssentre

Prostatakreftforeningen (PROFO) mener det viktigste vi kan gjøre for å oppnå høyere kvalitet i prostatakreftbehandlingen, er å få til en utvikling i retning av økt spesialisering. At vi i dag har 12 behandlingssteder i Norge er etter vårt syn for mange.

Det gjøres mye god behandling av prostatakreft i Norge, men vi ønsker å være tydelige på at vi ser det er rom for forbedringer. Vårt utgangspunkt er at alle involverte fortløpende må være opptatt av å utnytte mulighetene for forbedringer.

Kvalitetsforbedringer i behandlingen av prostatakreft kan vi oppnå gjennom høyt spesialiserte, tverrfaglige og mest mulig faglig robuste miljøer. All erfaring viser at kvalitet over tid henger sammen med volum, det vil si antallet prostatakreftbehandlinger sykehuset gjør i løpet av året.  Store, robuste miljøer vil eksempelvis være mindre sårbare for utskiftinger av personell. Slike miljøer vil samtidig ha de beste forutsetningene for å klare å etablere gode forbedringsopplegg der erfarne og dyktige behandlere kan gjøres tilgjengelige for å overføre kompetansen sin til yngre og mer uerfarne behandlere.

Samtidig har vi et ønske om at miljøene er store nok til å klare å få til en større grad av tverrfaglighet i behandlingen. Et eksempel på dette kan være å få økt bruken av patologer i kirurgien. Dersom kirurgen har hjelp av en patolog kan det gjøre det lettere for kirurgen å få skåret frie render og dermed få gjort best mulig innsats for å forhindre tilbakefall.

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her