Tidlig oppdagelse er Prostatakreftforeningens (PROFO) hovedbudskap. Tidlig oppdagelse er en absolutt nødvendighet for å få redusert antallet menn som dør etter prostatakreft.

Virkemidlet for å oppnå dette er at det blir innført et obligatorisk opplegg for PSA-screening i Norge. Kravet om PSA-screening står derfor helt sentralt hos oss.

For å kunne helbrede menn for prostatakreft er det helt nødvendig å oppdage kreften før mannen merker symptomer. Når først symptomene merkes er det ofte en kjensgjerning at det er for sent å helbrede pasienten for kreften.

 Skal man finne prostatakreft som kan helbredes, må det derfor letes blant menn som er helt uten symptomer. Dette vil skje gjennom et obligatorisk PSA-screening program.

Vi har nå god dokumentasjon på at PSA-screening reduserer risikoen for å dø av prostatakreft. Antallet dødsfall i prostatakreft minket med opp til 30 prosent med PSA-screening viser en stor svensk studie.

Denne studien ble utført ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Gøteborg og er unik fordi den viser langtidseffektene av et organisert screeningprogram. Forskningsprosjektet var basert på en undersøkelse der så mange som 20 000 menn ble fulgt i over 20 år. Hensikten bak studien var å øke forståelsen for effektene av screening og hvordan et fremtidig screeningprogram for prostatakreft skal kunne utformes.

 

 

 

 

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her