Et råd vi i Prostatakreftforeningen gjerne vil understreke, er at du selv bør stille forberedt til alle møter og kontakt med helsevesenet. Vær aktiv med å skaffe deg informasjon og innsikt. Da vil du også få størst utbytte av dialogen med sykehus, fastlege og andre i helsevesenet. Det vil også bidra positivt til din egen sikkerhet og til oppfølgingen du får.

Ord, uttrykk, sammenhenger og situasjonen som sådan kan ofte være ukjent terreng for deg. Så derfor:

Ikke la dette gjøre deg passiv - spør til du forstår

 • Når du er bekymret eller lurer på noe.
 • Dersom du ikke helt forstår med en gang eller er usikker på det, be om ytterligere forklaring
 • Spør hvem som skal behandle deg, for eksempel hvem som er din kontaktlege.
 • Er du døv/hørselshemmet eller fremmedspråklig har du rett til tolk.
 • Og, ta gjerne notater – og ta vare på de.

Sørg for å få kunnskap om din egen situasjon

 • Spør om undersøkelser og behandlinger som er relevant for din diagnose.
 • Be legen forklare hva som skal skje fremover.
 • Du har rett til innsyn i og utskrift av din journal. Be gjerne legen gå gjennom journalen sammen med deg.
 • Gjør deg kjent med pakkeforløp for din diagnose.
 • Spør om navn og kontaktinformasjon på forløpskoordinator for ditt pakkeforløp.

Etter behandlingen råder vi deg spesielt til å finne ut av

 • Hvor aktiv kan du være?
 • Kan det være risiko for at seneffekter oppstår? Og hvilke kan de være?
 • Hvem bør du ta kontakt med om du får smerter og plager?
 • Skal du gjøre noe med kostholdet?
 • Lag deg en oversikt over alle kontakter.

En kilde du kan ha nytte av er Pasientsikkerhetsprogrammets brosjyre Bare spør!