Hvordan blir vårt samliv påvirket?

Som for mange andre sykdommer er prostatakreft i høy grad en parsykdom. Det er ikke mulig for partneren å unngå å bli en deltaker i sykdommen, og avhengig av håndteringen kan det være svært belastende.

En støttende partner
Studier som er gjort på partnere finner at opp mot 25% av kvinnelige partnere rapporterer betydelig angst som følge av sin partner sin prostatakreftsykdom (Fosså og Dahl, 2018 s. 153). Mange par opplever økt nærhet som følge av sykdommen, men etter hvert som sykdommen pågår reduseres det pga slitasjen ved å måtte være en vedvarende støtte.

For mange partnere blir det viktig å støtte mannens mandighet til tross for at de ikke kan ha samleie. Det innebærer å møte de seksuelle utfordringene sammen, og å være tålmodig ettersom det å snakke om ereksjonssvikt, seksualitet og inkontinens er vanskelig tema for mange menn. Det innebærer også å undertrykke egne seksuelle behov.

Det er ikke uvanlig at partnere føler seg tilsidesatt av helsevesenet selv om de engasjerer seg i mannens sykdom. Mange opplever at det er mangel på informasjon. På disse sidene kan du derfor finne mer informasjon om behandlingsvalg, bivirkninger, seneffekter med mer.

Hvordan blir seksuallivet etter behandling?
Etter behandling er mange nysgjerrige på hvordan seksuallivet vil bli påvirket. Det er viktig å ta hensyn og være godt forberedt på ereksjonssvikt. Mange menn vil være samleiefokusert, og manglende evne kan føre til tilbaketrekning. Åpen kommunikasjon er viktig for å unngå konflikter.

Hvordan seksuallivet og kommunikasjonen har fungert før sykdommen vil for mange kunne gi en god indikasjon på hvordan det vil bli etter behandling. Litt satt på spissen kan man si at seksuallivet i beste fall kan bli som før. Dersom man hadde problemer før kreftsykdommen vil det være enda mer krevende å finne tilbake til et godt seksualliv.

De ulike hjelpemidlene
Menn som er behandlet for prostatakreft anbefales å jobbe med ereksjon i etterkant av behandling. Dette vil gjøre det enklere å på sikt få den tilbake på naturlig måte. Det finnes en rekke ulike hjelpemidler på markedet og som partner kan det være nyttig å være kjent med disse.

Les mer om hjelpemidler her.

Noen å snakke med
Mange partnere kan ha stor nytte av å snakke med andre som har vært gjennom det samme for å lufte sine bekymringer. Foreningen har det som kalles for en likepersonstjeneste som vil si at mennesker som har vært gjennom en prostatakreftsykdom, enten som pasient eller pårørende, blir kurset i det å håndtere samtaler med andre som nå går gjennom det samme.

Ønsker du noen å snakke med? Ring vår likepersonstelefon på 22 53 55 35.

Prostatakreftforeningen er en forening for menn som har eller har hatt prostatakreft, og deres partnere. Vi har eget partnermedlemskap, meld deg inn i dag!

Prostatakreft og samliv
Med støtte fra Stiftelsen Dam har vi laget et filmprosjekt om samliv og seksualitet. Seerne får møte par og single som deler sine personlige historier.

Se filmene her

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her