Hva vi gjør

Prostatakreftforeningen er en aktiv forening med mange ulike tilbud, aktiviteter og formål. Noe av det viktigste arbeidet vi gjør er det som handler om synliggjøring av kreftformen. Prostatakreft har kommet i skyggen for andre kreftformer, til tross for at det er den hyppigste kreftformen blant menn.

Hver år arrangerer vi årlig Den nasjonale prostatakreftdagen som samler rundt 200 fagpersoner som representerer bredden av prostatakreftomsorgen i Norge.

Hver høsten inviterer vi til åpen folkemøter rundt omkring i landet der vi setter fokus på ulike aktuelle team som behandling, livskvalitet, rehabilitering med mer. Folkemøtene er åpne for både medlemmer og andre interesserte.

Foreningen har et likepersontilbud som vil si at de som har behov for å snakke med noen som har vært gjennom det samme som de selv gjennomgår, kan det. Våre likepersoner er kurset, og bruker sin egen erfaring til å hjelpe andre.

Fire ganger om året gir vi ut medlemsbladet vårt PROFO-nytt. Blader inneholder artikler og annet stoff om saker som er viktige for våre medlemmer.

Vi er opptatt av å bruke vår stemme for å sørge for at prostatakreftpasienter og deres pårørende får den beste behandlingen og omsorgen som mulig. Les mer om vårt påvirkningsarbeid her.

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her