PROFO-nytt er Prostatakreftforeningens medlemsblad. Alle medlemmer får tilgang til bladet enten gjennom den elektroniske utgaven eller papirutgave tilsendt pr post.

Bladet gis ut kvartalsvis (utgaver vinter, vår, sommer og høst).

PROFO-nytt inneholder artikler og annet stoff om saker som er viktige for foreningens medlemmer og om våre egne aktiviteter.

PROFO-nytt tar gjerne imot stoff og tips fra leserne. For henvendelser send en e-mail til redaksjonens adresse:

profonytt@prostatakreft.no

Vær oppmerksom på at innsendt stoff kan bli redigert og forkortet.

Meld deg inn idag!