Lutetium-177. Åpent møte på Ullevål 14.11 kl. 18:00. Arr. PROFO Oslo og PROFO Asker og Bærum

Tirsdag 14. november 2023 kl. 1800 – 2000 på Ullevål Sykehus, auditoriet i kreftavdelingen. Tema: Behandling av prostatakreft med Lutetium-177  Denne behandlingen har vist gode resultater for pasienter med kastrasjonsresistent prostatakreft. Du kan lese om behandlingen i appendix nedenfor. Vi får innlegg fra: –       Overlege Eduard Baco, Aker Sykehus –       Overlege og avdelingssjef Andreas Stensvold, onkolog, […]

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her