Lutetium-177. Åpent møte på Ullevål 14.11 kl. 18:00. Arr. PROFO Oslo og PROFO Asker og Bærum

Tirsdag 14. november 2023 kl. 1800 – 2000 på Ullevål Sykehus, auditoriet i kreftavdelingen.

Tema: Behandling av prostatakreft med Lutetium-177 

Denne behandlingen har vist gode resultater for pasienter med kastrasjonsresistent prostatakreft. Du kan lese om behandlingen i appendix nedenfor.


Vi får innlegg fra:

–       Overlege Eduard Baco, Aker Sykehus

–       Overlege og avdelingssjef Andreas Stensvold, onkolog, Kalnes Sykehus,

–       Overlege Eivor Hernes, Ous,, nukleærmedisiner, onkolog.

–       Flere pasienter, deriblant Dr. Arne Røseth, gastroenterolog og indremedisiner

Det blir pause på 15 minutter, med mingling og forfriskninger, hvor folk kan levere skriftlige spørsmål Deretter paneldiskusjon, 30 min.

Målgrupper:

–       Kreft-, og særlig prostatakreftpasienter som får hormonbehandling, og deres nærmeste

–       Medisinere, særlig allmennleger, onkologer, nukleærmedisinere og urologer

–       Presse

–       Myndigheter innen helse

Appendix:

Prostatakreftbehandling med Lutetium-177 

Det radioaktive isotopet LU-177 binder seg til prostatakreftceller. Der utstråler LU-177, med en halveringstid på 6 dager, betapartikler som dreper kreftcellene, men skåner annet vev. 

I utlandet, bl.a. EU, er såkalt LU-177-PSMA-behandling utført i mange år og med gode resultater. Noen norske pasienter har blitt sendt dit. Men behandling i Norge lar vente på seg. 

Her er noen linker om behandlingen.

https://onkologisktidsskrift.no/sykdommer/30-prostatakreft/93-ny-malrettet-stralebehandling-forlenger-livet-til-prostatakreftpasienter.htmlhttps://www.helsebiblioteket.no/innhold/nasjonal-faglig-retningslinje/prostatakreft%E2%80%93handlingsprogram

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her