Treningstilbud for kreftrammede i Oslo

Ønsker du å komme i gang med fysisk aktivitet under eller etter kreftsykdom?
Lokale treningsfellesskap finnes ved frisklivsentralene i bydel Frogner og Sagene og ved Bøler treffsenter i bydel Østensjø. Treningen foregår i grupper og ledes av fysioterapeut og/eller AKTIV-instruktører. Tilbudet er gratis og omfatter hele Osloregionen. Det gjennomføres en kartleggingssamtale før oppstart av trening. Tilbudet er tidsavgrenset.

Hensikten er å:

  • gi deg et lavterskel treningstilbud
  • gi deg tilpasset trening og veiledning – ut i fra din funksjon og dagsform
  • redusere bivirkninger og seneffekter etter kreftbehandling
  • motivere deg til fysisk aktivitet som kilde til økt fysisk og
    psykisk mestring

Frogner:
Fysioterapeut Johanna Kirkengen Espe, tlf.: 415 55 337
Mail: johanna.k.espe@bfr.oslo.kommune.no

Adr.: OSCAR frisklivssentral, Oscarsgate 36b, 0258 Oslo

Treningstider Frogner:
Torsdag kl. 15.30-17.00: Utholdenhet og styrke med avspenning

Sagene:
Frisklivsinstruktør, tlf.: 469 41 657
Mail: frisklivssentralen@bsa.oslo.kommune.no

Adr.: Sagene frisklivssentral, Treschowsgate 2a, 0477 Oslo

Treningstider Sagene:
Mandag kl. 10.30-12.00: Utholdenhet og styrke med avspenning (Gratis
for innbyggere i bydel Sagene)Onsdag kl. 16.00-17.30: Brukerdreven AKTIV-gruppe med egenandel

Østensjø:
Fysioterapeut Susann Jensen, tlf.: 917 81 162
Mail: susann.jensen@bos.oslo.kommune.no

Fysioterapeut Mariana Myrebøe, tlf.: 901 93 678
Mail: mariana.myrboe@bos.oslo.kommune.no

Adr.: Utmarkveien 2, 0689 Oslo

Treningstider Østensjø:
Onsdag kl. 13.00-14.15: Utholdenhet og styrke med avspenning

Leve best mulig med seneffekter etter kreftbehandling

Velkommen til kurs på Radiumhospitalet

LEV BEST MULIG med seneffekter etter kreftbehandling

Kurset går over 2 dager: tirsdag 10. og tirsdag 17. september kl 10.00-14.30 

Sted: Pasienthotellet, bygg J, 3. etg, undervisningsrom J3055

  • For pasienter 1 år etter avsluttet behandling med kirurgi, strålebehandling og/eller cellegift eller mere, uavhengig av diagnose, og for pårørende.
  • Du er velkommen alene eller sammen med pårørende
  • Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap og forståelse, slik at du kan mestre din situasjon best mulig og gjøre gode valg for deg
  • Du får mulighet til å utveksle erfaringer med andre i samme eller lignende situasjon

Kurset er et samarbeid mellom Lærings og mestringssenteret i Kreftklinikken, Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling og en brukerrepresentant som lever med seneffekter. Kursansvarlig lege  er overlege, spesialist i onkologi, PhD, forsker Cecilie Essholt Kiserud