Treningstilbud for kreftrammede i Oslo

Ønsker du å komme i gang med fysisk aktivitet under eller etter kreftsykdom?
Lokale treningsfellesskap finnes ved frisklivsentralene i bydel Frogner og Sagene og ved Bøler treffsenter i bydel Østensjø. Treningen foregår i grupper og ledes av fysioterapeut og/eller AKTIV-instruktører. Tilbudet er gratis og omfatter hele Osloregionen. Det gjennomføres en kartleggingssamtale før oppstart av trening. Tilbudet er tidsavgrenset.

Hensikten er å:

  • gi deg et lavterskel treningstilbud
  • gi deg tilpasset trening og veiledning – ut i fra din funksjon og dagsform
  • redusere bivirkninger og seneffekter etter kreftbehandling
  • motivere deg til fysisk aktivitet som kilde til økt fysisk og
    psykisk mestring

Frogner:
Fysioterapeut Johanna Kirkengen Espe, tlf.: 415 55 337
Mail: johanna.k.espe@bfr.oslo.kommune.no

Adr.: OSCAR frisklivssentral, Oscarsgate 36b, 0258 Oslo

Treningstider Frogner:
Torsdag kl. 15.30-17.00: Utholdenhet og styrke med avspenning

Sagene:
Frisklivsinstruktør, tlf.: 469 41 657
Mail: frisklivssentralen@bsa.oslo.kommune.no

Adr.: Sagene frisklivssentral, Treschowsgate 2a, 0477 Oslo

Treningstider Sagene:
Mandag kl. 10.30-12.00: Utholdenhet og styrke med avspenning (Gratis
for innbyggere i bydel Sagene)Onsdag kl. 16.00-17.30: Brukerdreven AKTIV-gruppe med egenandel

Østensjø:
Fysioterapeut Susann Jensen, tlf.: 917 81 162
Mail: susann.jensen@bos.oslo.kommune.no

Fysioterapeut Mariana Myrebøe, tlf.: 901 93 678
Mail: mariana.myrboe@bos.oslo.kommune.no

Adr.: Utmarkveien 2, 0689 Oslo

Treningstider Østensjø:
Onsdag kl. 13.00-14.15: Utholdenhet og styrke med avspenning

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her