Verdens kreftdag – 4. februar

4. februar er det Verdens kreftdag. Her i Norge ønsker Kreftforeningen og pasientforeningene på kreftfeltet å løfte fram verdien av å møte andre i en lignende situasjon. Likepersonsarbeid er en av PROFOs vikitgste oppgaver. Likepersonstilbudet bygger på et nettverk av frivillige likepersoner som ønsker å bruke sine egne erfaringer til å hjelpe andre som er […]