Hvorfor engasjere seg som pårørende?

Tone Tveter er en aktiv dame som jobber som frivillig i flere ulike organisasjoner, og har blant annet vært frivillig på Vardesenteret. Hun har seks barnebarn som er en stor berikelse og en firbent venn som skaper mye glede i hverdagen. Tone er glad i fysisk aktivitet. Dette ble ekstra viktig for henne da mannen fikk prostatakreft for noen år siden og dessverre døde. Nå ønsker hun å hjelpe andre som må igjennom det hun selv har stått i, og i høst ble hun likeperson i Prostatakreftforeningen (PROFO).

Mannen til Tone fikk prostatakreftdiagnosen to uker etter at han gikk av med pensjon. Dessverre viste det seg å være en hissig krefttype, og det ble kun snakk om livsforlengende behandling.
– Heldigvis var vi i svært i gode hender hos Sophie Fosså, og vi fikk 3,5 år sammen etter at diagnosen ble stilt. Vi ble godt ivaretatt av smertelindrende team på Radiumhospitalet, Fransiskushjelpen og ikke minst god hjelp fra kreftkoordinator, forteller Tone.

I tillegg til den gode hjelpen fra støtteapparatet rundt, fikk Tone tilbud om et pårørendekurs i regi av Vardesenteret. Dette hadde hun stor glede av og hun oppfordrer andre til å benytte seg av et slikt tilbud skulle de få det.
– Jeg tror det er viktig å kunne komme i et fora med mennesker som har vært eller er i samme situasjon. Det er mange som opplever de samme problemene og utfordringene. Det å kunne støtte opp om hverandre som pårørende, er viktig for å kunne takle alt som skjer, sier Tone.

Det kan være utfordrende å være pårørende i en slik situasjon, men det er ekstra vanskelig å være partner. Det er ofte kun partneren som står helt tett på situasjonen fra dag til dag, og en kreftdiagnose kan påvirke relasjonen man har til sin partner, både fysisk og emosjonelt.
– Det var en tøff situasjon. Det er selvsagt veldig hardt for den som får diagnose med sorg, smerte, håp og skuffelser. Men det er også vanskelig for den som er pårørende og som står utenfor på mange måter. Man skal være støtte for partner, for andre pårørende som for eksempel barn, men man må også ivareta seg selv, understreker hun.

Det å ta vare på seg selv i en slik situasjon kan være veldig utfordrende. For Tone har fysisk aktivitet vært et viktig pusterom, både psykisk og fysisk. I de tøffe periodene kan det også være befriende å snakke med en likeperson, en som selv har erfart hvordan det er å være pårørende eller pasient. En likeperson stiller opp og bruker sine erfaringer til å hjelpe andre som er i en lignende situasjon og kan være en god samtalepartner.
– Mannen min og jeg snakket mye sammen, og mannen min ønsket veldig at jeg skulle ha det bra. Men jeg hadde et behov for å snakke med andre som var syke, og han hadde helt sikkert hatt godt av å snakke med andre pårørende. Kanskje hadde det gjort det lettere å forstå hvordan jeg hadde det og hvordan barna våre hadde det, forteller Tone åpenhjertelig.

Som likeperson håper Tone at hun kan være en ressurs for andre pårørende, men også for personer som har fått prostatakreft. For det er liten tvil om at pårørenderollen er svært viktig. Nå oppfordrer Tone alle til å melde inn sin partner i Prostatakreftforeningen
– Det å engasjere seg i PROFO kan gi stort utbytte for den enkelte, men er også positivt for foreningen. En sterk organisasjon styrker prostatakreftsaken og gir PROFO mer gjennomslagskraft. Dessuten, jo flere pårørende vi blir, jo mer nyttig og interessant blir PROFO for oss, smiler Tone.

Gi bort et medlemskap i PROFO til jul

En av de viktigste måtene du kan støtte Prostatakreftforeningen på, er å bli medlem i foreningen. PROFO får økonomisk støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) per betalende medlem. Vi har nå halv pris på alle medlemskap, og julekampanje på partnermedlemskap. Gi et medlemskap til din partner i julegave.

Ved å gjøre det før jul, får du rabattert pris på partnermedlemskap, og betaler kun 300 kr for medlemskapet i 2021 og 2022.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her