Skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren

Den 20. november stilte Anne Kristine Linnestad (H) spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol: Vil statsråden sørge for at det igangsettes et forskningsprosjekt som på sikt vil kunne bli en del av kunnskapsgrunnlaget for å vurdere en eventuell innføring av et nytt nasjonalt screeningprogram for prostatakreft i Norge, i 2024? Svaret er at dette vil ta tid og vil til slutt bli bestemt gjennom statsbudsjettet.

Anne Kristine Linnestad stilte spørsmålet , basert på tidligere svar fra helse- og omsorgsministeren til stortingsrepresentantene Erlend Svardal Bøe (H) og Alfred Bjørlo (V). Ministeren uttalte at Helsedirektoratet følger kunnskapsutviklingen, men uten å sette en spesifikk tidsfrist for vurderingen av prostatakreft-screening.

I sitt svar på Linnestads spørsmål nevner ministeren at det vil ta tid før en endelig beslutning tas gjennom statsbudsjettet. Prosessen inkluderer grundig evaluering av nye kreftscreeningprogrammer, dokumentasjon, vurderinger basert på norske data, samt utredning av konsekvenser og prioriteringskriterier. Helsedirektoratet vil etter en helseøkonomisk analyse anbefale prostatakreftscreening til departementet. Beslutningen forventes å bli tatt gjennom Stortingets behandling av statsbudsjettet. Samlet sett gir svaret ingen konkrete detaljer om innføringstidspunktet for prostatakreft-screening i Norge.

Du kan lese hele svaret her: Stortinget

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her