Problemer å komme i kontakt med helsevesenet

Av Elisabeth Ødemark

23. mars sendte Prostatakreftforeningen ut en digital medlemsundersøkelse for å kartlegge de ulike konsekvensene koronasituasjonen har hatt for våre medlemmer. Over 60 prosent av mottakerne har svar på undersøkelsen og vi takker for flott respons.

Over 90 prosent av medlemmene mente at den generelle informasjonen fra myndighetene hadde vært bra. Dette tallet falt til 79 prosent når det gjaldt kvaliteten på informasjon til risikogrupper som kreftpasienter. Ingen av de som har svart på undersøkelsen har testet positivt for koronaviruset. På spørsmålet om man hadde hatt problemer med å kontakte helsevesenet så svarte 25 medlemmer at de hadde opplevd dette. For i overkant av 300 medlemmer var ikke spørsmålet relevant.

På spørsmål om statusavklaring på sykdomssituasjonen, svarte 16 prosent at de var på aktiv overvåking, 39 prosent var operert, 22 prosent var strålebehandlet, 16 prosent var operert og strålebehandlet og 8 prosent var viderebehandlet grunnet spredning.

I undersøkelsen var det åpnet for å komme med egne kommentarer. Et stort antall tilbakemeldinger gikk på lekkasje og utfordringer knyttet til sexlivet. Andre opplevde begrensede treningsmuligheter som vanskelig og andre igjen hadde valgt en selvpålagt karantene. Flere kommenterte at de opplevde situasjonen som litt klaustrofobisk og at det var et savn å ikke kunne omgås andre mennesker. I tillegg var det en rekke medlemmer som svarte at de ikke var spesielt berørt av situasjonen. Øvrige tilbakemeldinger gikk på at medlemmene forholdt seg til de generelle rådene fra myndighetene.

PROFO har fokus på helsen og livskvaliteten til våre medlemmer og vi vil bruke svarene fra undersøkelsen i vår oppfølgning overfor helsevesenet. Det er viktig at prostatakreftpasienter følges opp i etterkant av koronasituasjonen for å sikre riktig behandling til rett tid.

Dersom du skulle ha spørsmål knyttet til prostatakreft og koronasituasjonen, kan du ta kontakt med vår koronatelefon: 22 12 00 08.  Den er åpen alle dager, mandag til søndag mellom kl. 10.00-20.00.

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her