Pasientreiser

Har du lang eller dyr reisevei til ditt behandlingssted? Da kan du ha rett til å få refundert reiseutgiftene dine.

Dersom behandlingen dekkes av det offentlige vil også reisen dit dekkes av det offentlige. Forutsetningene for å få refundert reiseutgifter er at reisen enten er lenger enn 10 kilometer eller dersom du av helsemessige årsaker må benytte drosje eller privat bil. For å få dekket utgiftene må også reisen gå over flere takstsoner for offentlig transport. Hvis reisen kun går innenfor én takstsone, vil den som hovedregel ikke dekkes gjennom pasientreiseordningen.

Hvis du av helsemessige eller trafikale årsaker ikke har mulighet til å organisere reisen din selv kan du ha rett på rekvirert pasientreise. Dette vil for eksempel gjelde dersom du av helsemessige årsaker ikke kan benytte kollektivtransporten som er tilgjengelig eller det ikke er noen tilgjengelig kollektivtransport. Dersom du har mulighet til å kjøre egen privatbil eller bli kjørt av en du kjenner har du som regel ikke rett på rekvirert pasientreise.

Du kan lese mer om pasientreiser og søke om refusjon på Helsenorge.no.

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her