Pasientoppropet!

Norge bruker lengre tid enn Sverige, Danmark og England på å ta i bruk nye medisiner. Norske pasienter lider og dør mens de venter på at ny behandling skal bli tatt i bruk. Det kan vi ikke være kjent med!

30 pasientorganisasjoner står sammen bak pasientoppropet.no der målet er å samle underskrifter som vi vil overlevere norske helsemyndigheter med beskjed om at vår tålmodighet på vegne av norske pasienter er slutt: Vi forventer og forlanger at norske pasienter skal få tilgang til den beste behandlingen snarest etter at den er tilgjengelig på markedet. Det er ikke tilfellet i dag.

Vi trenger din støtte! Signer pasientoppropet her.

Du kan lese mer i denne kronikken hos Aftenposten.

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her