Mentorskapsprogram for tidligere kreftpasienter

I februar 2021 starter Kreftkompasset et mentorskapsprogram for tidligere kreftpasienter. Les mer under.

HVA GÅR PROGRAMMET UT PÅ? 

Mentorskapsprogrammet går ut på at en person fra en privat bedrift er mentor i ett år for en person som har gjennomgått kreftbehandling (deltakeren). Deltakeren søker om å få delta i programmet, som har temaet arbeidsinkludering. Hvis man for eksempel trenger hjelp til å komme ut i jobb, bli værende i eksisterende jobb, omskolere seg eller bytte jobb kan man søke. 

Mentorskapsprogrammet varer i ett år. Kreftkompasset legger rammene for programmet og følger opp både deltakere og mentorer underveis. Hver gruppe består av minst syv og maks tolv deltakere og like mange mentorer. I løpet av året arrangerer Kreftkompasset tre heldagssamlinger der alle skal delta. På samlingene får man blant annet undervisning om hva mentorskap er, langtidsbivirkninger etter kreftbehandling, livskriser og hvordan finne veien videre i livet etter en krise. Det blir også satt av tid til samtaler mellom mentor og deltaker i par, og mellom alle deltakere og mentorer i egne grupper på hver av de tre samlingene. 

Som deltaker vil man, i tillegg til å få en mentor, også få kontakt med andre personer som er i en lignende situasjon som en selv. Man vil oppleve støtte og en forståelse som kan være vanskelig å finne andre steder. 

Det er gratis for deltakerne å delta i Mentorskapsprogrammet. 

STØTTESPILLERE 

Mentorskapsprogrammet har et team rundt hver gruppe bestående av helsepersonell og tidligere deltakere og mentorer. Disse vil være tilstede på alle samlingene og kan kontaktes når som helst mellom samlingene.  

Søknadsfristen er 10. januar 2021. 

For påmelding og mer informasjon om programmet gå inn på:  

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her