Mannsutvalget anbefaler et nasjonalt screeningprogram for prostatakreft

Mannsutvalget er oppnevnt av regjeringen for å se på utfordringer gutter og menn har i samfunnet. Utvalget kom denne uka med sin rapport som inneholdt 35 tiltak som skal bedre forholdene deres. Utvalget har blant annet vurdert tema som familie, fritid, helse, vold og seksuell trakassering, utdanning og arbeidsliv. Et av tiltakene utvalget foreslår er nasjonal screening mot prostatakreft.

Mannutvalget foreslår at et nasjonalt screeningprogram for prostatakreft i Norge innføres så snart som mulig. Tiltaket har som mål å sette i gang et effektivt screeningprogram for tidlig oppdagelse av prostatakreft, samt å utforme programmet på en hensiktsmessig måte.

Prostatakreft, en sykdom som rammer halvparten av befolkningen, er den kreftformen som tar flest liv samlet sett. Mannsutvalget peker på betydningen av å utforske alternative forebyggings- og behandlingsmetoder som kan bidra til å redusere dødeligheten og bedre menns helse.

I dag utføres PSA-testing i varierende grad, men med begrenset systematikk blant menn uten symptomer, eller forhøyet risiko for prostatakreft. Prostatakreftforeningen har jobbet for et nasjonalt screeningprogram i mange år og håper nå at pilotprosjekter blir igangsatt raskt.

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her