Kreftkoordinator – hvem og hva er det?

En kreftkoordinators oppgaver er å bistå med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende, samordne tilbud og tjenester i kommunen. Tilbudet er rettet mot deg som har eller har hatt kreft, og til dine pårørende og pasienter, pårørende og helsepersonell kan ta direkte kontakt. En av de viktigste oppgavene til en kreftkoordinator er å bidra til økt trygghet for deg som er rammet av kreft. De kan også komme på hjemmebesøk.

En kreftkoordinator kan også være en samtalepartner gjennom sykdomsforløpet, og flere kreftkoordinatorer tar kontakt med Prostatakreftforeningen (PROFO) for å få informasjon om våre likepersoner.

Informasjon om kreftkoordinatortilbudet i din hjemkommune, kan du søke opp på nettsiden til kommunen eller ringe sentralbordet.

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her