Kreftforeningen gir 13 millioner til forskning på prostatakreft

Torsdag 31. oktober delte Kreftforeningen ut nesten 100 millioner kroner.

– Det er inspirerende å se hva forskerne er i stand til å utrette, ofte er det utrolige ting! Det gir oss håp for fremtiden, sa generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lie Ryel, under forskningstildelingen.

Kreftforeningen gir hvert år midler til forskning, basert på en åpen utlysning. I år har hele 174 søknader blitt vurdert av et internasjonalt fagmiljø og brukerrepresentanter. Etter å ha vært gjennom en grundig evalueringsprosess kom 15 forskningsprosjekt gjennom nåløyet. Av disse 15 prosjektene, hadde to fokus på prostatakreft.

Åtte millioner kroner, fordelt over fire år, ble gitt til et forskningsprosjekt ledet av Rolf Skotheim, ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet. Forskningsgruppen skal kartlegge forskjellene mellom ulike prostatakreftsvulster hos samme pasient. Pasienter med prostatakreft har ofte flere svulster, men som regel blir det kun tatt prøver av den største svulsten. Det vil derfor være vanskelig å avdekke hvilke svulster som er av den aggressive typen. Forskningen vil øke kunnskapen om hvilke svulster som ansees som hissige, og vil derfor være et viktig grunnlag for å kunne gjennomføre en mer målrettet behandling.

I tillegg ble fem millioner kroner gitt til et forskningsprosjekt som skal studere hvorvidt hormonell behandling ved prostatakreft kan gi økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Antihormonell behandling i kombinasjon med strålebehandling blir ofte brukt på prostatakreftpasienter. Studier viser at behandlingen kan føre til forandringer i stoffskiftet inkludert nedsatt følsomhet for insulin og endringer i fettstoffprofiler. Overlege Rune Kvåle ved Folkehelseinstituttet, Avdeling for helseregisterforskning og – utvikling, Bergen og ved Haukeland universitetssykehus, Kreftavdelingen, skal lede forskningsgruppen.                                                                            

Les mer om kreftforeningens tildelinger her: Kreftforeningen

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her