Jubel etter landsmøtevedtak i Høyre

Daniel Ask, leder i PROFO

Prostatakreftforeningens leder Daniel Ask er begeistret for det historiske vedtaket som ble fattet på Høyres landsmøte i helgen. Høyre vedtok å innføre screening av prostatakreft for menn på lik linje med mammografi for kvinner.

Ask understreker at prostatakreft er Norges hyppigste kreftform uavhengig av kjønn. 1000 menn dør av prostatakreft hvert år.

Prostatakreftforeningen har siden oppstarten i 2003 fremmet tidlig oppdagelse som en absolutt nødvendighet for å få redusert antallet menn som dør av prostatakreft. For å kunne helbrede menn for prostatakreft er det helt nødvendig å oppdage kreften før mannen merker symptomer, og dette krever screening for prostatakreft. Han har selv erfart å miste nære venner i prostatakreft. For Ask er vedtaket på Høyres landsmøtet ikke kun et historisk vedtak, men også et skritt på veien til å komme nærmere det løftet han ga en god venn som selv døde av prostatakreft: «Ingen skal dø av prostatakreft fordi kreften deres oppdages for sent». Skal man finne prostatakreft som kan helbredes, må det derfor letes blant menn som er helt uten symptomer. Dette vil skje gjennom et obligatorisk PSA-screeningprogram. Det er et løfte Daniel Ask jobber for å innfri!

Mindre  overbehandling

Ask beskriver arbeid rundt innføring av tidlig oppdagelse/screening som å jobbe i oppoverbakke, og årsaken er i stor grad dilemmaet mellom overbehandling og underbehandling. Han er åpen om at det historisk sett var overbehandling på 90-tallet og begynnelsen av 2000. Dette medførte unødvendige behandlingsskader og plager. Ask er opptatt av at utredningen av prostatakreft og selekteringen av de aggressive, som skal behandles for å redde liv, og de «snille» som kun skal overvåkes, er helt annerledes i dag. Prostatakreftforeningen støtter seg til oppdatert faglig kompetanse i denne saken. EAU (European Association of Urology) er en av de viktigste gruppene som går inn for denne tidlige oppdagelsesstrategien. Forskning gjennomført av Universitetet i Gøteborg viser at antallet dødsfall minsker med opptil 30 prosent ved hjelp av masseundersøkelse av PSA. Et nasjonalt program for PSA-testing er helt nødvendig for å redusere dødstallene.

I dag ser man ikke bare på en enkel PSA-test (blodprøve). En sikker diagnose blir stilt ved hjelp av en MR-undersøkelse i forkant av vevsprøve/biopsi. En kvalitetsmessig utredning med målrettede biopsier om hvem som trenger radikal behandling (kirurgi el. stråling/hormon) og hvem som ikke har behov for det, er en god garanti for å unngå unødvendig behandling, understreker lederen av Prostatakreftforeningen. Han løfter også frem den økte bruken av aktiv overvåkning de siste årene. Dette bidrar også til å unngå overbehandling.

Tidlig oppdagelse redder liv

Tidlig oppdagelse gjennom en masseundersøkelse/screening av prostatakreft vil utvilsomt redde mange menn fra en for tidlig død grunnet prostatakreft. Ask er opptatt av at tidlig oppdagelse også vil øke livskvaliteten til mange menn. Forsknings viser at nesten 60 % av alle prostatakreftpasienter i Europa får sin diagnose i metastatisk fase (kreft med spredning) og da er det for sent med helbredende behandling. Andre undersøkelser viser at 9 av 10 norske menn får oppdaget prostatakreften sin ved en tilfeldighet.

Prostatakreftforeningen applauderer vedtaket på Høyres landsmøte og oppfordrer de andre partiene til å følge etter.

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her