Godt nyttår!

2021 startet på samme måte som 2020 sluttet, med koronarestriksjoner og avlyste eller utsatte møter og arrangementer. Dette stoppet ikke hovedstyret fra å planlegge 2021 med fullt fokus på tidlig oppdagelse og ivaretakelse av medlemmene gjennom vårt likepersonstilbud.

Det ble tidlig klart at foreningens landsmøte måtte gjennomføres digital også i år. Årsmøtene i lokallagene ble enten gjennomført digital eller utsatt til de kunne gjennomføres fysisk.

Arbeidet med vår nye kampanje Bartekampen startet allerede i 2019, og oppstarten måtte utsettes til 2021 grunnet koronapandemien. Det var med stor glede vi kunne invitere til samling for tillitsvalgte 29. juni i år og det var et særdeles godt oppmøte og flott stemning. Dette ble startskuddet for den interne lanseringen av Bartekampen. Kampanjen har som formål å drive med folkeopplysning og samle inn midler til forskning på prostatakreft. Økt forskning på prostatakreft kan redde liv. Med på Bartekamp-laget har vi hatt Per Heimly, Erlend Elias, Lilli Bendris, Carina Dahl, Cecilia Brækhus, Guri Schanke og Trine Lise Olsen. Vi er stolte av å samarbeide med så mange flotte ambassadører.

Arbeidet med Bartekampen fortsatte gjennom sommeren og det gjorde også planleggingen av øvrige aktiviteter.

I august deltok Prostatakreftforeningen for første gang på Arendalsuka. Det var full sal og flere hundre fulgte også møtet digitalt. Foredragsholdere var seniorforsker Per-Henrik Zahl fra FHI og urolog og overlege Karol Axcrona på Ahus. Temaet var prostatakreft og screening. I tillegg deltok Trine Lise Linnestad som er en av initiativtaker bak det historiske screeningsvedtaket på landsmøtet i Høyre i mai 2021.

Den nasjonale lanseringen av Bartekampen gikk av stabelen på Gimle kino i Oslo 1. september.  Foreningens leder Daniel Ask presenterte Bartekampen og PROFO-medlem Roger Larsen delte sin personlige historie om det å få prostatakreftdiagnosen som 42-åring. Erlend Elias, Guri Schanke og Carina Dahl stod for underholdningen.

Som en den av oppvarmingen til Den Nasjonale Prostatakreftdagen (DNP) la vi 10, november ut en sending på YouTube med ledende fagfolk innenfor prostatakreftfeltet i samtale med journalist Sølve Stang. I tillegg til studiodebatten inneholdt sendingen intervjuer med stortingsrepresentantene Erlend Svardal Bøe fra Høyre og Even A. Røed fra Arbeiderpartiet. Sendingen tok for seg ulike aspekter og synspunkter rundt screening og kvalitet i behandling.

Den 11. november ble den Den Nasjonale Prostatakreftdagen avholdt. Arrangementet er en nasjonal faglig møteplass for alle som jobber med prostatakreft. Temaene på årets fagdag var blant annet; Hvordan ble det svenske prostatacancerregisteret bygget opp og hvilken nytte har det hatt? Perspektiver på medikamentell behandling etter avansert prostatakreft i tillegg til foredrag om prostatakreftscreening. 

Alle foredragene samt sendingen 10. november ligger tilgjengelig på Prostatakreftforeningens  YouTube-kanal

I året som snart er omme har PROFO også søkt og fått bevilget midler fra Stiftelsen Dam til ulike prosjekter. Vi har blant laget en treningsdagbok med film som vi håper vil være til nytte fort mange som er berørt av prostatakreft.

Vi har sendt ut flere utgaver av PROFO-nytt og dere kan lese mer om aktivitetene overfor i denne utgaven av bladet og i årets tidligere utgaver. PROFOs medlemmer har tilgang til alle digitale utgaver av medlemsbladet via følgende lenke: https://profo-nytt.no/

Bartekampen har preget mye av arbeidet i 2021 og kampen mot prostatakreft er en kamp vi kjemper hver dag. Gjennom Bartekampen har vi nådd ut med vårt budskap gjennom ulike kanaler og vi vil fortsette å sette fokus på prostatakreft og samle inn midler til forskning. Følg oss gjerne på vår Facebook-side for å holde dere oppdatert om hva vi driver med.

Vi vil avslutte med å ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år!

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her