Fokusgruppe om prostatakreft og seksuell helse

Prostatakreftforeningen og Reform- ressurssenter for menn søker fokusgruppedeltakere som har gjennomgått eller gjennomgår prostatakreftbehandling og vil dele erfaringer knyttet til seksuell helse.

Prostatakreftforeningen og Reform- ressurssenter for menn har fått prosjektmidler av Helsedirektoratet til å rette søkelys på den seksuelle helsen til menn som gjennomgår og har gjennomgått prostatakreftbehandling. Vi søker nå deltakere til gruppeintervjuer som vil dele sine erfaringer.

Gruppeintervjuene vil foregå i Oslo over to dager med overnatting i august eller september. Reise og opphold dekkes av prosjektet.

Gruppeintervjuene er en del av et større prosjekt som har som målsetning å kunne gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan en kan gi best helsehjelp også for seksuell helse i prostatakreftforløpene, gjennom en rapport som utarbeides av Reform.

Du kan lese mer om prosjektet og melde interesse her
https://reform.no/har-du-hatt-eller-har-du-prostatakreft-vil-vil-gjerne-snakke-med-deg/?fbclid=IwAR3pIJ2gyr3jjF-5WSj84UYfp6SsmKbNUbBcvR95scSCnK69NTRQPO83SIY

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her