En enkel blodprøve kan redde liv

- Bevisstgjøring står på jubilantens ønskeliste

Tidlig oppdagelse har vært en kjernesak for Prostatakreftforeningen i de tyve årene siden den etableringen i 2003. Dette ble løftet frem ved markeringen av foreningens jubileum.

I utgangspunktet ble det jobbet utfra å se hele 2023 som et jubileumsår, uten noen stor markering av selve stiftelsesdagen. Men, da 23. mai nærmet seg etter en hektisk vår med forberedelser for Landsmøte og jubileumskongress i Sandefjord, ble det likevel fristende å prøve å få til noe på «bursdagen».

Tok PSA-test på direkten på God morgen Norge
Politisk vilje er viktig for om, og når, organisert prostatakrefttesting vil bli innført i Norge. Foreningen jobber derfor aktivt opp mot de politiske partiene. Høyre, Venstre og FrP er de som til nå har stilt seg positive til et testprogram i Norge. Kunne vi få en politiker til å være med å løfte fram informasjon om PSA-testing i nasjonale medier på bursdagen? Det ble jobbet med ulike innfallsvinkler. Bård Hoksrud, andre nestleder i Helse- og omsorgskomiteen (FrP), tok seg tid til å stille opp. TV2s God morgen Norge ble også interessert. Hoksrud har vist stort engasjement for saken, og ville gå foran som et eksempel selv, og ta en PSA-test på direkten på God Morgen Norge. Som nyslått 50-åring hadde han ennå ikke tatt PSA-test, og synes tiden var moden for det nå.

For å ta blodprøven av Hoksrud under sendingen, fikk vi god hjelp av Aleris, ved bioingeniør Grete Lillebye Eskås. Den ble testet for PSA etter sendingen. Andreas Stensvold, onkolog og avdelingssjef for kreftavdelingen i Sykehuset Østfold, stilte også opp og formidlet den faglige informasjonen. Umiddelbart etter programmet kom de første tilbakemeldingene på at informasjon nytter og bevisstgjør. Blant annet ble Hoksrud selv kontaktet av en bedriftsleder som takket for at dette TV-innslaget hadde gjort ham oppmerksom på prostatakreft og PSA, og at han nå ville være mer pro-aktiv i forhold til sine ansatte fremover.

Stand på Egertorget i Oslo og bevisstgjøriong landet rundt
Jubilanten sendte også en ny flyer med budskapet «En enkel blodprøve hos fastlegen kan redde liv!» til lokallagene, som med ulike aktiviteter og stands er med på å øke bevisstheten om PSA landet rundt. Styreleder Daniel Ask er veldig aktiv på stand og pratet med mange Etter tre timer på stand, smakte bursdagskaken. forbipasserende. Mens Hoksrud og Stensvold var i TV-studio startet hovedstyret bursdagen med å dele ut flyers og informere om tidlig oppdagelse på en stand på Egertorget i Oslo, fra kl 08.00 til 11.00. Hoksrud kom innom standen på Egertorget etter tv-sendingen for en prat med hovedstyret. Prostatakreft er et alvorlig tema, men det ble også tid til litt galgenhumor og en god latter i samtalen. Etter en morgen på stand fortsatt feiringen nøkternt, med styremøte og kake til en ellers arbeidende lunsj. Noen lokallag har allerede markert jubileet, og utover året vil det dukke opp flere markeringer og stands i lokallagenes regi rundt om i landet.

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her