Den europeiske prostatakreftdagen!

Vi markerer Den europeiske prostatakreftdagen i dag, tirsdag 17. november. Dette er et initiativ fra Den europeiske urologiforeningen (EAU).

Årets budskap er; tidlig oppdagelse.
Det redder ikke bare liv, men gjør det mulig å gi helbredende behandling i tidlig fase. Antallet menn som får prostatakreft er økende og prostatakreft er nå den hyppigste kreftformen – ikke bare i Norge, men også i Europa. Dette får også store konsekvenser for helsevesenet.

Den europeiske urologiforeningen har derfor laget en rapport til EU med en rekke anbefalinger til EUs kreftplan for prostatakreft. Urologforeningen er opptatt av at man gjennom “The EU Cancer Plan” har muligheten til å få på plass en bred forståelse av de utfordringene prostatakreft innebærer for det europeiske helsevesenet. I tillegg er EAU opptatt av å få på plass et tettere samarbeid mellom ulike EU-institusjoner, medlemsland, de medisinske fagmiljøene samt pasienter og deres pårørende. Målet er å finne de beste og mest hensiktsmessige løsningene for å håndtere de ulike aspektene ved og konsekvensene av prostatakreft.

Les mer her: https://epad.uroweb.org/

Tidlig oppdagelse er også vårt hovedbudskap. Du kan lese mer om hvorfor tidlig oppdagelse er viktig i forrige utgave av PROFO-nytt.

Du kan også lese mer her:

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her