Færre dødsfall med PSA-screening

En omfattende studie fra Sverige som omfatter 20.000 har undersøkt nytten av PSA-screening. Siden 1995 har halvparten av gruppen fått tilbud om PSA-test annethvert år. Etter 22 års oppfølgning har man konkludert med at risikoen for å dø av prostatakreft reduseres med 30% for de mennene som ble screenet.

Les mer om studien på nettsiden til Sahlgrenska akademin.

Samtykkeregler for innsyn i resepter endres – informasjon fra direktoratet for e-helse

Personvernendringer i e-resept

Fra 1. januar 2019 trer forskriftsendringer for pasientens legemiddelliste i kraft. Endringen er et viktig steg mot tryggere legemiddelbehandling. Helsepersonell som behandler deg har nå enklere tilgang til å se dine legemidler.

Det er ikke lenger er et krav om at leger må innhente ditt samtykke for å kunne se dine legemidler.
I stedet får du en rettighet til å blokkere helsepersonell fra innsyn. Dette kan du selv gjøre på helsenorge.no, eller du kan få hjelp ved å ringe 800HELSE.

Endringen er viktig for å redusere antall uaktuelle resepter, det vil si resepter som ikke skal brukes og skulle vært tilbakekalt. I dag har vi for mange slike uaktuelle resepter, noe som medfører risiko for feil legemiddelbruk. Dette kan i verste fall være skadelig. Innhenting av samtykke har hittil gjort det vanskelig for leger å rydde i uaktuelle resepter. Nå er ikke dette lenger en hindring.

Ved å logge inn på helsenorge.no får du oversikt over reseptene dine. Her kan du også se logg over helsepersonell som har sett på legemidlene dine og du har mulighet for å blokkere helsepersonell for innsyn.

Ta gjerne kontakt med legen dersom du har spørsmål til legemiddellisten din, eller dersom du har resepter du ikke bruker. Det er bare leger som kan rydde i reseptene dine. Slik kan du selv bidra til bedre oversikt og at du får en tryggere legemiddelbehandling.  

Les mer om legemidler og e-resept på helsenorge.no

Vil du vite mer?

Prostatakreft = Blå Sløyfe

Nestleder i foreningen, Daniel Ask, har fått følgende innlegg publisert i lokalavisa Nyttiuka.

«I 2017 visste 57% av den norske befolkningen at Blå sløyfe og prostatakreft var synonymt,-de hørte sammen. Når vi nå er kommet et godt stykke ut i november med massiv omtale i TV, radio og den trykte presse, ser det ut for at ennå flere er klar over denne aksjonen. Det er viktig at en så alvorlig og omfattende sjukdom er allment kjent fordi den berører så enormt mange, – bortimot et par hundre tusen i Norge. Det er den hyppigste av alle kreftformer uansett kjønn, og den flest dør av.

Omtalen i pressen og blant fagfolk viser behovet for å komme til bunns i denne kreftformens dilemma. Alt for mange dør hvert år (ca.1000 i Norge hvert år) og alt for mange får unødvendig behandling med bivirkninger som resultat.

Derfor er det å håpe at aksjonen i årets novembermåned innbringer rikelige midler til forskning, som er det andre store målet for aksjonen.

Forskning på prostatakreft er merkelig nok et nedprioritert område. En av årsakene kan være at den molekylære klassifiseringen, som er klinisk implementert i mange andre kreftformer, er ganske komplisert med prostatakreft. Men heldigvis finnes det dyktige, engasjerte forskere som bidrar. Tirsdag i neste uke (27.november), kommer forsker på St.Olav og overlege/kreftlege ved Ålesund Sjukehus, Bjørg Aksnessæther til Hotel Parken Scandic (Ålesund) og foredrar om «Behandlingsmuligheter ved prostatakreft med spredning». Moderne kreftbehandling i det norske offentlige helsevesen gir muligheter som for kort tid siden var utenkelig.

I tillegg til dette foredraget kommer «Norges beste» sexologer/kreftsjukepleiere, Randi Gjessing og Tore Borg og har foredrag om «Samliv og seksualitet». Det er et virkelig engasjert par som på en fin måte gir nyttig kunnskap og informasjon – ikke bare til prostatakreftpasienter, men også til både andre kreftpasienter og folk generelt.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Les mer om arrangementet på denne lenken.

Forsker for å unngå overbehandling av kreft

-Hovedmålet for dette prosjektet er å kunne skille de aggressive fra de saktevoksende typene av prostatakreft, og dermed kunne unngå overbehandling, men også gi en målrettet behandling til de som trenger det, forteller May-Britt Tessem til PROFO-nytt.Continue reading

Blå sløyfe-aksjonen

Mange får unødvendige senskader etter prostatakreft. –Ikke alle former for prostatakreft trenger behandling. Nå haster det å få på plass et bedre diagnoseverktøy som kan skille den aggressive prostatakreften som trenger behandling, fra den milde formen som heller bør overvåkes, sier Hans-Fredrik Donjem, styreleder i Prostatakreftforeningen.Continue reading