Prostatakreftforeningen på Arendalsuka!

For første gang har Prostatakreftforeningen gleden av å invitere til et møte på Arendalsuka

Vi har fått med oss to av Norges fremste eksperter innen prostatakreft og screening, urolog Karol Axcrona, Ahus, og seniorforsker Per-Henrik Zahl fra FHI til å holde faglige innlegg. De vil også ta del i den politiske debatten. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det vil bli servering og det tas hensyn til gjeldene smittevernregler

Trude Teige

Trude Teige er utdannet oversetter og journalist. Hun har jobbet som politisk reporter, nyhetsanker og programleder i TV2 fra 1992 til 2014. Teige er også forfatter og aktiv som konferanse- og debattleder for organisasjoner og næringsliv.

Daniel Ask

Daniel Ask er udannet fysioterapeut og har sittet som hovedstyreleder i Prostatakreftforeningen siden 2020. Ask var leder av foreningens likepersonstjeneste i en årrekke. Ask sitter som brukermedvirker i Helse Vest og er en viktig bidragsyter til en rekke ulike forskningsprosjekt innen prostatakreftområdet.

Per Henrik Zahl

Per Henrik Zahl er Dr. Med med hovedfag i matematisk statistikk fra Universitetet i Oslo. Han jobber i dag som seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Zahl har vært prosjektleder for en rekke ulike forskningsprosjekt og har forfattet et stort antall vitenskapelig artikler både nasjonalt og internasjonalt.

Karol Axcrona

Karol Axcrona er urolog og overlege. Axcrona har i mange år vært en viktig bidragsyter i PROFOs fagråd. Han er til daglig urolog ved Akershus universitetssykehus med mangeårig erfaring fra forskning og klinisk arbeid også ved St. Olavs hospital i Trondheim og Oslo Universitetssykehus. Axcrona er en av de urologene som har gjennomført flest prostatakreftoperasjoner og har lengst erfaring med robotkirugi i Norge.

Anne Kristine Linnestad

Anne Kristine Tine Linnestad er vararepresentant nr. 2 til Stortinget for Akershus. Fra januar 2020 er hun fast møtende vara for statsråd Henrik Asheim. Hun var i perioden 2011–2015 ordfører i Ski. Linnestad en av initiativtakerne bak det historiske screeningsvedtaket for prostatakreft på landsmøtet i Høyre i mai 2021.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her