Samtykkeregler for innsyn i resepter endres – informasjon fra direktoratet for e-helse

Personvernendringer i e-resept Fra 1. januar 2019 trer forskriftsendringer for pasientens legemiddelliste i kraft. Endringen er et viktig steg mot tryggere legemiddelbehandling. Helsepersonell som behandler deg har nå enklere tilgang til å se dine legemidler. Det er ikke lenger er et krav om at leger må innhente ditt samtykke for å kunne se dine legemidler. […]