Vi inviterer til forskningsprosjekt om

Seneffekter etter strålebehandling av prostatakreft

Prostatakreftforeningen (PROFO) og forsker professor emerita Sophie D. Fosså inviterer deg til å delta i en forskningsstudie som skal kartlegge seneffekter (sen-bivirkninger) flere år etter strålebehandling av pasienter med prostatakreft, med fokus på problemer med vannlating og tarmfunksjon. Vi ønsker også å vite om og hvilke problemer du opplever med seksuallivet. Resultatene av studien kan føre til forbedring av våre strålebehandlingsteknikker og vil hjelpe oss å gi bedre informasjon til nye pasienter.

Forsker og professor emerita Sophie Dorothea Fosså, OUS, Radiumhospitalet

I samarbeid med Kreftregisteret har vi identifisert pasientene vi ønsker å kontakte i denne studien: 

Menn diagnostisert for prostatakreft i tiden 2006-2015 og som har fått strålebehandling mot prostata/ bekken frem til slutten av 2016

Du er en av disse pasientene som kan hjelpe oss med prosjektet ved å besvare et spørreskjema. Det tar ca. 30 minutter å besvare.  

Du får tildelt en respondentnøkkel som gjør det mulig å koble dine svar til opplysninger om din prostatakreft fra Kreftregisteret. Det er kun Kreftregisteret som har denne informasjonen og kan koble respondentnøkkelen til ditt personnummer. Forskerne som arbeider med prosjektet, kjenner ikke til din identitet.

Vi ønsker også å vite om og hvilke problemer du opplever med seksuallivet. Resultatene av studien vil hjelpe oss å gi bedre informasjon til nye pasienter og skal føre til forbedring av våre strålebehandlingsteknikker.

Sophie Dorothea Fosså
Forsker og professor emerita

Hvordan delta

Klikk på lenken for å komme til spørreskjemaet. Du vil bli bedt om å skrive inn den 12-sifrede respondentnøkkelen som står på brevet du har mottatt i posten. Etter du skriver inn dette vil du bli bedt om å svare på et samtykke, før du tas videre inn til undersøkelsen.
Deretter besvarer du spørreskjemaet og avslutter med «avslutt».

Dersom du ønsker å besvare skjemaet i flere omganger kan du gå inn og ut av spørreskjemaet ved bruk av din respondentnøkkel.

Vi håper at du ønsker å delta i denne viktige studien. Resultatene vil være med på å gi oss viktig innsikt i optimal bruk av strålebehandling for prostatakreftpasienter.

Daniel Ask
Styreleder i Prostatakreftforeningen

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Prostataforeningen og Kompetansetjenesten for seneffekter etter kreft ved Oslo universitetssykehus (OUS)

I en populasjonsbasert kohort ønsker vi å kartlegge selvrapporterte seneffekter og livskvalitet 3 år etter høy-dosert strålebehandling, gitt med 3 forskjellige daglige fraksjoner (2Gy/dag; hypo-fraksjonering; brakyterapi). Det er særlig urinveissymptomer og tarmproblemer vi er interessert i, men vi spør også om symptomer relatert til seksuallivet. Vi bruker internasjonalt validerte spørreskjemaer (EPIC-26 , EORTC QLQ C-30) som er brukt i flere andre studier blant pasienter med prostatakreft.

Pasientene er identifisert fra et tidligere samarbeidsprosjekt mellom Kreftregisteret og professor em. S.D. Fosså. Fosså er hovedforsker ved den nå planlagte studien. Pasientene er diagnostisert fra 2006 til 2015, med siste strålebehandling gitt i desember 2016. Vi har identifisert i underkant av 5000 menn som blir bedt om å besvare et spørreskjema. Pasientenes svar blir koblet med informasjon fra Kreftregisteret om sykdommen og behandling, med spesiell oppmerksomhet på intensiteten og teknikken av strålebehandling. Responsraten er forventet å være 40%. Alle data blir lagret på forskningsserveren ved OUS.

Resultatene av studien vil hjelpe legene å forbedre dagens teknikker ved strålebehandling av prostatakreft for å redusere langtidseffekter. Samtidig vil legene kunne gi bedre informasjon om bivirkninger og deres betydning for livskvalitet til nye pasienter som skal starte slik behandling.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Prostataforeningen og Kompetansetjenesten for seneffekter etter kreft ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Hvis du ønsker ytterligere informasjon om dette prosjektet kan du kontakte Prostatakreftforeningens sekretariatet på telefon 22 53 55 35 eller e-post post@prostatakreft.no

Gjennomføres med støtte fra:

Gjennomføringen av prosjektet er forhåndsgodkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i Helseregion Sør-Øst og Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her