Prostatakreftforeningen (PROFO), i samarbeid med Kreftforeningen, arrangerer årlig Blå sløyfe-aksjonen i november. Gjennom denne aksjonen farger vi Norge blått og skaper oppmerksomhet om prostatatakreft sammen med bedrifter, foreninger og privatpersoner som alle bidrar i kampen mot prostatakreft.

5 000 menn får prostatakreft årlig i Norge. Dette gjør prostatakreft til landets største kreftform. Dette fortjener oppmerksomhet! Bare i løpet av aksjonsmåneden november mister vi 90 menn til prostatakreft. Totalt rundt 1 000 menn hvert år.

Målet med aksjonen er å:
• vise at vi bryr oss med dem som har eller har hatt prostatakreft og deres pårørende
• spre informasjon og øke kunnskapen om prostatakreft
• skaffe midler til forskning på prostatakreft

Les mer om aksjonen på www.blåsløyfe.no