Forskningsprosjekt om seneffekter etter kreftbehandling

I samarbeid med Oslo universitetssykehus og Kreftregisteret er det sendt ut invitasjon til i underkant av 5000 menn som tidligere er behandlet for prostatakreft, om å delta i en forskningsstudie om seneffekter etter kreftbehandling. Resultatene av studien kan føre til forbedring av strålebehandlingsteknikker og kan bidra til å bedre informasjon til nye pasienter. Sofie D. […]

Prostatakreftforeningen krever PSA-testing

Tiden er moden for at norske menn skal få et tilbud om obligatorisk PSAtesting. Altfor mange dør fordi prostatakreften deres oppdages for sent. En enkel blodprøve vil kunne endre dette. Forskning gjennomført av Universitetet i Gøteborg viser at antallet dødsfall minsker med opptil 30 prosent ved hjelp av PSA-screening, sier leder for Prostatakreftforeningen Hans-Fredrik Donjem. […]

PSA-screening. Vi bør komme i gang også i Norge

Den europeiske urologiforeningen har denne våren kommet med en sterk anmodning til EU om å ta initiativ for å få på plass prostatakreftscreening i alle de nasjonale kreftplanene i Europa. Det går frem av foreningens policydokument at det haster med tiltak som kan redusere det altfor høye antallet dødsfall etter prostatakreft. Foreningen mener det er godt nok […]

Forskningsprosjekt på effekt av trening under hormonbehandling søker deltakere

Flere menn med prostatakreft har fortalt om manglende effekt av trening i tiden de står på hormonbehandling. Resultatene fra et tidligere forskingsprosjekt vi har gjennomført kan tyde på at effekten faktisk er redusert, men vi har aldri sammenlignet treningseffekten mellom prostatakreftpasienter som står på hormonbehandling med de som ikke gjør det. I et samarbeid mellom […]

Færre dødsfall med PSA-screening

En omfattende studie fra Sverige som omfatter 20.000 har undersøkt nytten av PSA-screening. Siden 1995 har halvparten av gruppen fått tilbud om PSA-test annethvert år. Etter 22 års oppfølgning har man konkludert med at risikoen for å dø av prostatakreft reduseres med 30% for de mennene som ble screenet. Les mer om studien på nettsiden […]

Samtykkeregler for innsyn i resepter endres – informasjon fra direktoratet for e-helse

Personvernendringer i e-resept Fra 1. januar 2019 trer forskriftsendringer for pasientens legemiddelliste i kraft. Endringen er et viktig steg mot tryggere legemiddelbehandling. Helsepersonell som behandler deg har nå enklere tilgang til å se dine legemidler. Det er ikke lenger er et krav om at leger må innhente ditt samtykke for å kunne se dine legemidler. […]

Prostatakreft = Blå Sløyfe

Prostatakreft

Nestleder i foreningen, Daniel Ask, har fått følgende innlegg publisert i lokalavisa Nyttiuka. «I 2017 visste 57% av den norske befolkningen at Blå sløyfe og prostatakreft var synonymt,-de hørte sammen. Når vi nå er kommet et godt stykke ut i november med massiv omtale i TV, radio og den trykte presse, ser det ut for […]

Forsker for å unngå overbehandling av kreft

-Hovedmålet for dette prosjektet er å kunne skille de aggressive fra de saktevoksende typene av prostatakreft, og dermed kunne unngå overbehandling, men også gi en målrettet behandling til de som trenger det, forteller May-Britt Tessem til PROFO-nytt.

Blå sløyfe-aksjonen

Mange får unødvendige senskader etter prostatakreft. –Ikke alle former for prostatakreft trenger behandling. Nå haster det å få på plass et bedre diagnoseverktøy som kan skille den aggressive prostatakreften som trenger behandling, fra den milde formen som heller bør overvåkes, sier Hans-Fredrik Donjem, styreleder i Prostatakreftforeningen.